Головна

Визначення типу застосовуваних кінцевих елементів | Визначення поперечного перерізу балки | Визначення характеристик кінцевих елементів | Визначення характеристик застосовуваного матеріалу | Присвоєння геометричних об'єктів (в даному випадку - лініях) типу КЕ, матеріалу, характеристик і перетинів | Створення сітки кінцевих елементів | виконання розрахунку | Перегляд результатів |

Створення геометричної моделі

  1. Соціальні зміни (теорії, моделі, фактори).
  2. I. Математичні моделі в економіці.
  3. II З'їзд Рад. Ухвалення Декретів про Світі і Землі. Створення Радянського уряду.
  4. II. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
  5. III. Жанрові моделі художньої публіцистики
  6. III. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
  7. IV. 1. Картографічні моделі в ландшафтних дослідженнях

Статичний розрахунок просторової

стрижневою системи

Створення геометричної моделі

Як більш складного прикладу проведемо статичний аналіз стрижневий системи, показаної на рис.34. Вона складається з двох взаємно перпендикулярних балок з прямокутним поперечним перерізом. Відмінність від раніше розглянутої задачі полягає в тому, що тепер побудова будемо починати з геометричної моделі (точок і ліній), а вже від неї переходити до розрахункової моделі (вузлів і кінцевих елементів).

 Для створення геометричної моделі кожної з балок потрібно побудувати пряму лінію. А для побудови лінії слід попередньо створити її початкову і кінцеву точки. Надалі, при побудові кінцево-елементної моделі, для кожної лінії потрібно ще одна точка, яка визначає розташування в просторі поперечного перерізу балки. Через цю третю точку і через початкову та кінцеву точки лінії проходить площину, в якій лежить вісь Z поперечного перерізу балки.

В даному випадку для побудови ліній потрібно створити три точки з координатами (0,0,0), (1,0,0) і (1,0, -0.5). При подальшому побудові кінцевих елементів приймаємо вісь Z поперечного перерізу кожної з балок спрямованої вгору. Тому для лінії, що з'єднує точки 1 і 2, слід створити точку з координатами (0,1,0), а для лінії, що з'єднує точки 2 і 3, слід створити точку з координатами (1,1,0). В принципі цієї останньої точки досить для обох ліній.

Геометрична точка (об'єкт Keypoint) Створюється командами екранного меню Prerprocessor® Create® Keypoints® In Active CS. Точка створюється за своїми координатами за допомогою панелі Create Keypoints in Active Coordinate System, Показаної на рис.35. У цій панелі в полі NPT Keypoint number вказується номер створюваної точки. В принципі цей номер вказувати не обов'язково, оскільки система сама присвоїть точці номер з числа незайнятих.

 
 

 У трьох полях рядка X, Y, Z Location in active CS вказуються координати точки. Якщо одна або кілька координат точки дорівнюють нулю, то їх можна не вказувати. При створенні декількох точок після введення характеристик кожної з них слід натискати кнопку Apply.

При цьому дані цієї точки будуть записані, а панель залишиться на екрані для введення наступної точки. Після введення характеристик останньої точки потрібно натиснути кнопку OK, Після чого відбудеться запис даних останньої точки і закриття панелі.

Побудова прямої лінії (відрізка прямої лінії) проводиться командою екранного меню Prerprocessor® Create® Lines® Lines® Straight Line. Після цього на екрані з'являється стандартна панель вибору об'єктів Create Straight Line (Створити пряму лінію), показана на рис.36, за допомогою якої будується необхідна лінія. Після появи цієї панелі на екрані потрібно вказати курсором спочатку початкову, а потім кінцеву точку лінії. Замість вказівки цих точок за допомогою курсору можна ввести в поле введення панелі (розташованому в її нижній частині) номера початкової та кінцевої точок лінії (через кому), а потім натиснути в панелі кнопку Apply.

 імітаційні моделі | І розрахункової моделей
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати