На головну

Тема 1. Сутність процесу проектування | Тема 2. Інформаційні технології проектування | | Системний аналіз складних процесів | Проектування технології виготовлення спроектованого об'єкта | Тема 4. Системи автоматизованого проектування (САПР) РЕЗ | Принципи створення систем автоматизованого проектування конструкції і технології | Етапи життєвого циклу промислових виробів | Види забезпечення САПР | |

Технічне завдання

  1. II. ЗАВДАННЯ № 1
  2. III. практичне завдання
  3. IV. Завдання для підготовки до практичної роботи №1
  4. IV. Завдання для підготовки до практичної роботи №2
  5. IV. практичне завдання
  6. IV. Навчально-методичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення дисципліни

На етапі розробки технічного завдання (ТЗ) вирішуються такі завдання:

· Пошук і вибір необхідної науково-технічної інформації (про прототипи, патентних даних і т.д.) з відповідної бази даних. Нова схема (пристрій) може або мати, або не мати аналогів. У разі, якщо аналоги є, можна приступити до етапу проектування пристрою (системи). Але, як правило, аналога немає або що розробляється система повинна перевершувати відомий аналог, тому необхідне проведення етапу НДР ;

· Аналіз обраної інформації та формулювання на його основі технічних вимог (ТТ) до проектованого об'єкту. Оформлення ТТ відповідно до встановлених правил.

На даному етапі проектування можуть бути автоматизовані операції пошуку інформації та оформлення документів. Може бути також автоматизована деяка частина допоміжних дій з аналізу обраної інформації, наприклад, угруповання її за заданими ознаками, вибір найменш або найбільш порівнянних між собою варіантів і т. Д.

Крім того, на етапі ТЗ вирішуються і оформляються у відповідних документах, наприклад, такі питання:

· Перерахування функцій, які виконуються пристроєм;

· Розробка структурної схеми пристрою;

· Оформлення умов працездатності пристрою;

· Оформлення вимог до вихідних параметрів;

· Визначення характеристик окремих вузлів;

· Розробка алгоритмів виконуваних операцій.Етапи проектування складних систем | етап НДР
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати