Головна

Означення функції багатьох змінних | Способи задання функції | Теорема 1.1. Якщо функція f(х, y) має границю при (х, y) ® ® (х0, y0), то така границя тільки одна. | Теорема 1.11 (Вейєрштрасса). Якщо функція неперервна на замкненій обмеженій множині, то серед її значень є як найменші, так і найбільші. | Рівномірна неперервність | Теорема 1.14. Якщо функція неперервна в обмеженій замкненій області D, то вона й рівномірно неперервна в D. |

Теорема 1.7. Якщо функція неперервна в точці, то вона обмежена деяким околом цієї точки.

  1. II. 14. Что называется циркуляцией вектора магнитного поля в вакууме? Закон полного тока для магнитного поля в вакууме (теорема о циркуляции вектора ).
  2. Аксіоматичні формальні системи ЧВ. Система природного виведення. Теорема дедукції
  3. Альтернативные способы интернализации внешних эффектов. Теорема Коуза.

Теорема 1.8. Якщо функції та неперервні в точці , то в цій точці будуть неперервними функції:

1) ;

2) ;

При .

Теорема 1.9. Якщо функція неперервна на замкненій множині, то вона обмежена на цій множині.

Теорема 1.10 (Больцано-Вейєрштрасса). Із будь-якої обмеженої послідовності точок , , ..., завжди можна вилучити таку частинну послідовність (підпослідовність)С ¹ 0). | Яка збігається до граничної точки.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати