загрузка...
загрузка...
На головну

Вступ | Проблеми функціонування бюджетної системи та можливі шляхи їх подолання | Причини бюджетного дефіциту в Російській Федерації |

Динаміка і структура доходів федерального бюджету в період 2010-2014 рік

  1. B період подальшого проходження військової служби.
  2. Cклад та структура витрат та структура витрат на виробництво и реалізацію продукції
  3. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  4. I. 2. Запишіть рівняння гармонійних коливань, покажіть їх графік. Що називається фазою, амплітудою, періодом коливань?
  5. I. Доекспозіціонний період

Федеральний бюджет РФ формується за рахунок доходів від зовнішньоекономічної діяльності, від податків на товари реалізовані на території РФ, податки і збори, податки на товари, що ввозяться на територію РФ, доходи від використання майна і т.д. Тому з року в рік, уряд РФ стверджує законом про доходи у федеральний бюджет, а потім вже буде фактичне виконання бюджету за станом за певний майбутній період.

Мал. 1 Динаміка доходів федерального бюджету (2010-2014 рр.).

Графік демонструє зростання доходів федерального бюджету в період з 2010-2014 року, але вже в 2014 році, дохід значного відрізняється від попередніх, хоча повинен бути вище за затвердженим законом на 13,570,5 млрд. Руб., Ніж в 2014 році.

З 2010 по 2011 рік, дохід збільшився на 136,8%, з 2011 по 2012 рік приріст склав 113%, а вже з 2012 на 2013 рік становить 101,2%. Як ми бачимо приріст з кожним наступним роком все вище, але ось в період з 2013 по 2014 доходи різко низько впали майже в 2 рази в порівнянні з минулим роком, а це на 54,6%.

Такий низький показник, в першу чергу може бути обумовлений низькими доходами від зовнішньоекономічної діяльності, так само через обмежений товару ввозяться на територію РФ та інше.

Мал. 2

Мал. 3

Мал. 4

Мал. 5

Структура доходу федерального бюджету за період 2010-2013 року залишається зрадою. Основна частка доходу федерального бюджету становить доходи від зовнішньоекономічної діяльності і податки, збори і регулярні платежі за користування природними ресурсами. За минулі 4 роки відзначається незначне зростання доходу в секторі податки на товари, що реалізуються на території Російської Федерації [7, С. 133].

Мал. 6

Структура бюджету залишилася колишньою по прибутковості по секторам за 2014 рік. Однак наповнюваність бюджету знизилася в цілому в 2 рази, в тому числі знизилися доходи від зовнішньоекономічної діяльності на 40%, так само знизилися податки, збори і регулярні платежі за користування природними ресурсами на 32%, і податки на товари реалізовані на території Російської Федерації знизилися на 32%.

Федеральний закон «Про федеральному бюджеті на 2014 рік» передбачає поступове зниження частки доходів федерального бюджету в ВВП країни. Податкові доходи становлять 94-95% загальних доходів федерального бюджету і відповідно саме їх динаміка є визначальною.

Важливо відзначити, що бюджетні проектування передбачають зниження частки нафтогазових доходів (ПВКК на вуглеводні і вивізне мито на нафту, газ і нафтопродукти) в структурі податкових доходів з 50,5% в 2012 р до 44,4% в 2015 р Відповідно з матеріалами пояснювальної записки до проекту федерального бюджету дана динаміка обумовлена ??наступними факторами:

- Зниженням ціни на нафту марки «Юралс»,

- Зниженням оподатковуваних обсягів експорту нафти і нафтопродуктів і обсягів видобутку нафти,

- Нижчими в порівнянні з темпами зростання ВВП темпами зростання курсу долара США по відношенню до рубля,

- Нижчими в порівнянні з темпами зростання ВВП темпами зростання оподатковуваних обсягів видобутку газу природного.

В цілому зниження частки нафтогазових доходів можна розглядати як позитивний фактор, що сприяє більшій стійкості дохідної частини федерального бюджету і деякого зниження її залежності від зовнішньоекономічної кон'юнктури. У зв'язку з цим важливо також розглянути запропоновані зміни бюджетного правила формування дохідної та видаткової частин федерального бюджету з точки зору використання нафтогазових доходів.

Проект федерального закону № 102334-6 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації і окремі законодавчі акти Російської Федерації в частині використання нафтогазових доходів федерального бюджету» і матеріали пояснювальної записки до нього передбачають такі зміни. Новий варіант бюджетного правила заснований на використанні базової ціни на нафту відповідає деякому довгострокового рівня. При цьому базова ціна на нафту становить граничний обсяг видатків федерального бюджету: він дорівнює розрахункової величини доходів федерального бюджету при базовій ціні на нафту, збільшеної на 1% ВВП. Під базовою ціною на нафту на черговий фінансовий рік розуміється ціна на нафту, розрахована як середньорічна ціна на нафту за п'ятирічний період, що завершується поточним фінансовим роком, з щорічним збільшенням зазначеного періоду на один рік до досягнення нею десяти років. У разі якщо середньорічна ціна на нафту за трирічний період, що завершується поточним фінансовим роком, не перевищує базову ціну на нафту, розраховану на відповідний фінансовий рік, базова ціна на нафту приймається рівною середній ціні на нафту за цей трирічний період. Коли фактична ціна на нафту і відповідно нафтогазові доходи виявляються вищими «базової величини», додаткові доходи спрямовуються в Резервний фонд до досягнення нею нормативної величини в 7% ВВП. Після досягнення нормативного обсягу Резервного фонду передбачається збереження не менше половини «надлишку» нафтогазових доходів у Фонді національного добробуту, а решту коштів можуть направлятися на фінансування пріоритетних проектів з обмеженим терміном дії (при цьому витрати федерального бюджету можуть бути збільшені на відповідну величину понад граничного обсягу, розрахованого при базовій ціні на нафту). Кошти Фонду національного добробуту повинні направлятися на співфінансування добровільних пенсійних накопичень громадян, а також на забезпечення збалансованості бюджету Пенсійного фонду. Крім того, в ході виконання федерального бюджету джерела фінансування його дефіциту можуть бути заміщені за рішенням Уряду РФ додатковими нафтогазовими доходами, що підлягають зарахуванню до Резервний фонд або Фонд національного добробуту, без внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет [4, С. 15-19 ].

В цілому необхідно відзначити важливість повернення до «бюджетному правилом» використання кон'юнктурних доходів федерального бюджету, враховуючи, що під час кризи дію відповідних норм Бюджетного кодексу було призупинено. Також можна оцінити позитивно відмова від концепції фіксованого в процентах ВВП нафтогазового трансферту і перехід до розрахунків на основі довгострокової базової ціни на нафту. Однак слід зазначити, що обраний період її визначення (10 років) вимагає додаткового аналізу і обґрунтувань. Певні питання викликає також встановлена ??нормативна величина Резервного фонду в 7% ВВП, що на 3% менше аналогічного показника, встановленого в 2008 р при створенні Резервного фонду і Фонду національного добробуту. Спірність даної законодавчої норми наочно ілюструє досвід фінансово-економічної кризи 2009-2010 рр. За ці два роки з Резервного фонду на покриття дефіциту федерального бюджету було витрачено за даними Мінфіну Росії близько 4 138,3 млрд руб. або як раз 10% ВВП 2008 г. Таким чином, якби Резервний фонд був сформований до кінця 2008 р в розмірі 7% ВВП, то накопичених в ньому коштів не вистачило б на фінансування антикризової програми уряду в повному обсязі. При цьому зовнішньоекономічна кон'юнктура дозволила вже в 2011 р не тільки не продовжувати витрачати кошти Резервного фонду, а навпаки за підсумками 2011 р (вже в січні 2012 р) перерахувати на рахунки з обліку коштів фонду 1 090,4 млрд руб. В результаті, кошти фонду витрачалися лише протягом 2 років, що може виявитися недостатнім в умовах більш масштабного і тривалого кризи.

Бюджетні проектування припускають помітне збільшення частки непрямих податків: частки ПДВ з 30,1% в 2012 р до 36,2% в 2015 р і частки акцизів з 3,2 до 5,9%. Таке значне збільшення частки акцизів пов'язано, перш за все, з індексацією ставок окремих видів акцизів у розглянутий період.

Зростання надходжень ПДВ відповідно до матеріалів пояснювальної записки пов'язаний в тому числі з закладеним в прогнозі зростанням частки нарахованого податку в ВВП і зростанням його збирання. У той же час прогнозується зниження частки доходів від зовнішньоекономічної діяльності з 42,1% в 2012 р до 34,5% в 2015 р Це обумовлено, перш за все, зниженням середньозважених ставок ввізних митних зборів у зв'язку з вступом Російської Федерації до Світової організації торгівлі організацію, прогнозованим зниженням ціни на нафту марки «Юралс» і відповідно зменшенням обсягів вивізних митних зборів на нафту і нафтопродукти, встановленням пільгових ставок вивізних митних зборів для родовищ сверхвязкой нафти і на нафту Приразломного родовища, зниженням середніх ставок вивізних митних зборів на інші експортні товари в зв'язку з вступом Росії до СОТ. На тлі прогнозованого зниження цін на нафту частка ПВКК також буде поступово знижуватися з 20,4% у 2012 р до 18,6% в 2015 р бюджетні проектування передбачено деяке збільшення частки податку на прибуток з 3,2 до 3,8% [ 12, С. 225].Бюджет як економічна категорія | Динаміка і структура витрат федерального бюджету в період 2010-2014 рік
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати