На головну

Основні виробничі фонди підприємства | Облік і оцінка основних фондів | Інші види. оцінки |

IV Показники використання основних виробничих фондів

  1. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  2. I. Показники ліквідності і платоспроможності
  3. I. показники, що характеризують інтереси власників
  4. II. Компонувальні схеми основних частин каркаса.
  5. II. Нормовані показники аероіонного складу повітря
  6. II. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства
  7. II. Порядок утворення та використання грошових коштів на виплату соціальної підтримки.

Для характеристики фондів використовується ряд узагальнюючих і приватних показників.

I. Фондовіддача - важнейшій_ узагальнюючий показник. Це відносини випуску продукції у вартісному або натуральному вираженні на 1 руб. ОПФ

ФО =

Де: ВП-випуск продукції, тис. Р. на рік

Ф-середньорічна вартість основних фондів, тис. Р.

Це: один з основних показників для характеристики діяльності підприємства або порівняльного аналізу. Величина ФО може використовуватися лише в тому випадку, якщо чисельник і знаменник очищений від впливу факторів незалежних від діяльності підприємства. Наприклад: ВП - від зміни ціни. Ф - від результатів переоцінки і т. Д.

II. Фондомісткість - (показник зворотний ФО) ФЕ = Ф: ВП, т. Е. Величина Ф - припадають на 1 руб. продукції.

Рентабельність - Р =  * 100

Де П - прибуток, оС. - Вартість нормованих оборотних коштів.

III. Фондоозброєність праці - ФВ =

Де Ч-чисельність персоналу

Для характеристики ефективності використання машин і устаткування використовуються приватні показники.

Показники використання машин і устаткування.

 показник  Формула  Позначення, пояснення
 I. Показники екстенсивного використання (за часом) 1. Коеф-т екстенсивного використання. 2. Коеф-т змінності.  ДоКекст = Досм = Тф - Фактичний час Работтекал - Фонд часу календарний, режимний., Річний, місячний змінний. h1, h2, h3 - Число станко-змін відпрацьованих в кожну сменуm - кількість встановленого обладнання.
 II. Показники інтенсивного використання обладнання (по потужності) Коеф-т інтенсивного використання  Доінт = Доінт = Qф - Фактична вироблення продукції в одиницю времені.Qтех. про. - Технічно обгрунтована вироблення в одиницю времені.Tнорм - Технічно обгрунтована норми часу на одиницю продукціі.Tфакт - Фактичні витрати часу на одиницю продукції.
 III. Показники інтегрального використання. Коеф-т - інтегрального використання  Доінт = Доэ Кінт  

Розрахунок фондів часу машин і устаткування.

I. Календарний фонд Тпідлога = 365  24 = 8760

Дк tсут.

II. Треж. = (Ткач - Твих - Тпрох) h

h - кількість змін роботи обладнання.

t - тривалість змін.

Треж = (365 - 104 - 11)

III. Теф = Треж - Трем.

Трем =

Підвищення ефективності використання ОФ.

Фактори зростання ФО.

1. Підвищення продуктивності активних засобів праці, за рахунок технічного переозброєння, реконструкції діючого обладнання.

2. Підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування.

3. Поліпшення використання часу і потужності.

4. Прискорення освоєння нововведених потужностей.

5. Зниження вартості одиниці потужності нововведених машин і устаткування.

6. Заміна ручної праці машинним.

В цілому всі фактори, впливають на ефективність використання фондів. можна поділити на екстенсивні і інтенсивні. Екстенсивне поліпшення використання основних фондів:

а) збільшення часу роботи діючого устаткування в календарний період.

б) підвищення питомої ваги діючого устаткування в складі облікового, готівкового.

Важливими напрямками збільшення часу роботи устаткування є:

- Скорочення і ліквідація внутрізмінних простоїв (за рахунок забезпечення матеріалами, робочою силою)

- Скорочення цілоденних простоїв, підвищення коеф-та змінності.

Зменшення кількості зайвого устаткування.

Значно ширше інтенсивні шляхи:

- Підвищення завантаження устаткування;

- Оптимізація режиму роботи

- Пошук внутрішньовиробничих резервів поліпшення використання основних фондів є важливим завданням економічних і виробничих служб підприємства.

 III. Знос і амортизація Ф. | Професор В. н. филатов
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати