На головну

З 1. стислий виклад

  1. II. Виклад нового матеріалу.
  2. II. Виклад нового матеріалу.
  3. III. Виклад нового матеріалу
  4. III. Виклад нового матеріалу.
  5. V. Виклад нового матеріалу.
  6. XX. Виклад нового матеріалу.

виклад - Традиційний вид роботи з розвитку зв'язного мовлення, який включений в обов'язковий мінімум змісту основних освітніх програм. За допомогою викладів формуються навички найважливіших видів мовленнєвої діяльності - слухання і письма. За способом передачі змісту тексту розрізняють три види викладів: докладний (Розгорнуте, близьке до тексту), стислий і вибіркове.

Детальний виклад тексту передбачає відтворення вихідного тексту найбільш повно, з збереженням мовних особливостей автора: характерних образотворчих засобів, деталей, фразеології і синтаксису.

стислий виклад тексту- Це короткий переказ його основного змісту, в якому необхідно зберегти найважливіше: основну думку, художні деталі і мовні особливості. При написанні стисненого викладу на ДПА необхідно передати головний зміст кожної мікротеми [1] і всього тексту в цілому, зберігаючи смислове послідовність.

при написанні вибіркового викладунеобхідно переказати відповідно до завданням не весь текст, а тільки обрану частину, тобто відтворити якусь обрану тему вихідного тексту: матеріал, пов'язаний з певним персонажем, подією, явищем.

В даний час в контрольні вимірювальні матеріали іспиту за курс основної школи включено завдання С1, яке передбачає написання стисненого викладу змісту прослуханого тексту. Екзаменованих слухають аудіозапис прочитання тексту (кількість слів і в початковому тексті близько 130). Обсяг стисненого викладу - не менше 70 слів. На виконання даної роботи, включаючи прослуховування вихідного тексту, відводиться 90 хвилин. З них 2,5-3 хвилини (відповідно до тривалості аудіозаписи) виділяється на перше читання і прослуховування тексту, 3-4 хвилини - на осмислення випускниками тексту, 2,5-3 хвилини - на друге читання і слухання тексту. Решту часу дається на написання стислого викладу. Рекомендується залишити 15-20 хвилин відведеного часу на переписування викладу в чистовик з чернетки. За 10 хвилин до завершення роботи нагадується про необхідність завершення написання викладу. Після закінчення 90 хвилин всі випускники здають окремі підписані листи.

Виклад перевіряє:

1) вміння слухати, Тобто адекватно сприймати інформацію, що міститься в

прослуханий тексті;

2) вміння обробляти сприйняту інформацію, виділяючи в ній головне;

3) вміння письмово передавати оброблену інформацію.

Перевірка цих трьох основних умінь лягла в основу системи критеріїв оцінювання

викладу. При цьому ступінь стиснення вихідного тексту в викладі може бути різною. Важлива не ступінь стиснення тексту, важливо те, чи може екзаменований передати зміст вихідного тексту стисло. Стискаючи прослуханий текст, екзаменований створює на його основі власний, який, як і будь-який текст, повинен володіти смисловий цілісністю, мовної связностью і послідовністю викладу. При цьому виклад має зберігати логіку вихідного тексту.

Прийоми компресії тексту

серед змістовних прийомів компресії тексту основними є:

1) поділ інформації на головну и другорядну,

2) виключення несуттєвою і другорядною інформації;

3) згортання вихідної інформації за рахунок узагальнення (переведення приватного до загального).

До основних мовним прийомам компресії вихідного тексту відносяться:

1. Виключення:

- Вступних слів;

- Однорідних членів;

- Другорядною інформації (подробиць, деталей, уточнень, пояснень та ін.);

- Повторив, багатослів'я;

- Одного або кількох із синонімів;

- Уточнюючих членів речення;

- Фрагментів пропозиції (вступних і вставних конструкцій, придаткових

пропозицій і т.д.).

приклад:

На галявині, у лісового розлився потічка, весело грають смішні, незграбні ведмежата. gНа галявині весело грають незграбні ведмежата. (І. Соколов-Микитів)

2. Узагальнення:заміна

- Однорідних членів узагальнюючим словом;

- Пропозиції або його частини вказівним займенником;

- Пропозиції або його частини визначальних або негативним займенником з

узагальнюючим значенням;

- Складного пропозиції простим;

- Прямої мови непрямою;

- Заміна фрагмента пропозиції синонімічні виразом;

- Заміна дієприслівниковими обороту дієсловом.

приклад:
Одягнувши лижі, він підстрибнув кілька разів, поплескав лижами по снігу, здіймаючи пухнасту порошу, потім перевірив кріплення, і вони потихеньку рушили.

$

Одягнувши лижі та перевіривши кріплення, вони потихеньку рушили.

- 3. Спрощення:злиття декількох пропозицій в одне.

приклад:

У вагоні електрички було тісно від рюкзаків та лиж. Шумно все кричали, кликали одне одного, з шумом займали місця, стукали лижами.

$

У вагоні електрички було тісно і шумно. (Ю. Казаков)

Кількість микротем в завданні С1 ДПА з російської мови - три. Важливо пам'ятати, що число микротем в початковому тексті повинно збігатися з їх кількістю в стислому викладі.

Випускникам необхідно передати головний зміст кожної мікротеми і всього тексту в цілому, зберігаючи смислове послідовність.

Один і той же прийом стиснення можна використовувати як в одній мікротеми, так і в цілому тексті.

При стисненні початкового тексту необхідно пам'ятати про типі мови, До якого належить вихідний текст.

 Тип мовлення  Змістовні елементи компресії тексту
 зберегти  Сократ
 оповідання(Передача подій)  - Послідовність подій-динаміку дій  - Попутно сполучені факти- приклади, іллюстраціі- розгорнуті опісанія- авторські оцінки- елементи міркування
 опис(Передача деталей)  - Описову частину-особливості авторскіхобразов- прийоми і засоби виразності  - Додатково попутно сообщаемую інформацію- елементи розповіді і рассужденія- прямі авторські оцінки, не пов'язані з описом
 міркування(Передача думок)  - Тезіс- основні аргументи  - Розгорнуті ілюстрації, - приклади, опісаніе- додаткові сведенія- елементи розповіді

Як навчити дітей писати стислі викладу?

Перш за все - виховати в учнів уміння вслухатися в текст, правильно розуміти основну проблему тексту, вловлювати основну думку.

Передаючи зміст тексту, необхідно залишити найголовніше (основну інформацію), можливо, якісь яскраві афоризми або ключові фрази, важливі для розуміння основної думки, яскраві прислів'я і т.д.

Послідовність роботи при сприйнятті тексту на слухКВИТОК № 4 | Після другого читання тексту
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати