завдання | завдання | Вихідні дані для виконання завдання №1. 1 сторінка | Вихідні дані для виконання завдання №1. 2 сторінка | Вихідні дані для виконання завдання №1. 3 сторінка | Вихідні дані для виконання завдання №1. 4 сторінка | Вихідні дані для виконання завдання №1. 5 сторінка | Загальне поняття про індекси і їх класифікація | Індекси кількісних показників | Індекси якісних показників |

загрузка...
загрузка...
На головну

Індекси постійного, змінного складу та індекси структурних зрушень

  1. II етап Визначення складу учасників процедури закупівлі, з числа яких буде вибиратися переможець процедури закупівлі.
  2. II етап Визначення складу учасників процедури закупівлі, з числа яких буде вибиратися переможець процедури закупівлі.
  3. II. Нормовані показники аероіонного складу повітря
  4. III. Вимоги до проведення контролю аероіонного складу повітря
  5. VI. Вибори нового складу батьківського комітету
  6. VII. Регламент переговорів при виконанні операцій по закріпленню залізничного рухомого складу на станційних залізничних коліях
  7. Авіаційні генератори змінного струму

Аналіз динаміки рівнів якісних показників по декількох одиницях означає аналіз динаміки рівнів середніх величин різних економічних явищ (середньої собівартості, середньої ціни, середньої заробітної плати тощо). Цей аналіз виконується за допомогою системи взаємопов'язаних індексів: індексу змінного складу, індексу фіксованого складу и індексу впливу структурних зрушень.

Побудова цієї системи індексів розглянемо на прикладі аналізу зміни собівартості одного виду продукції А, що випускається декількома підприємствами деякої фірми.

Зміна собівартості продукту А по всій фірмі визначається наступним виразом:

 , (5.31)

де и  - Середня собівартість одиниці продукції по фірмі (групі підприємств) в звітному і базисному періодах відповідно.

Значення середньої собівартості одиниці продукції по фірмі в звітному і базисному періодах визначаються за формулою середньої арифметичної зваженої:

 , (5.32)

де z1 и z0 - Собівартість одиниці продукції даного виду випущеної кожним підприємством відповідно в звітному і базисному періодах; q1 и q0 - Випуск продукції даного виду кожним підприємством фірми відповідно в звітному і базисному періодах.

Тоді отримуємо:

 . (5.33)

Даний індекс називають індексом змінного складу. Він характеризує відношення двох зважених середніх арифметичних з мінливими вагами, що показує зміну індексується величини. Це пояснюється тим, що при обчисленні середньої собівартості одиниці продукції в звітному періоді вагами служило кількість продукції, виробленої кожним підприємством фірми, в звітному періоді. При визначенні ж середньої собівартості одиниці продукції в базисному періоді в якості ваг вже виступає кількість продукції, виробленої кожним підприємством фірми, в базисному періоді. Таким чином, середня собівартість одиниці продукції обчислюється з мінливими (змінними) вагами.

величини и  відображають частки окремих підприємств фірми у випуску розглянутого виду продукції А в звітному і базисному періодах, тому індекс змінного складу собівартості може бути представлений в наступному вигляді:

 , (5.34)

де d1 и d0 - Питома вага (частка) кожного підприємства фірми в загальному обсязі випуску даного виду продукції А в звітному і базисному періодах відповідно.

Абсолютна зміна середньої собівартості випуску продукції А по фірмі (групі підприємств) складе: .

Величина індексу змінного складу залежить від зміни рівня собівартості на підприємствах фірми і зміни обсягів випуску продукції А самими підприємствами.

Щоб усунути вплив зміни обсягів випуску продукції А підприємствами на зміну рівня собівартості, розраховують відношення середніх значень собівартості розглянутого виду продукції з одними і тими ж вагами (обсягами виробництва), тобто обчислюють індекс собівартості фіксованого (постійного) складу.

 . (5.35)

Даний індекс відображає зміну середньої собівартості під впливом змін значень собівартості випуску одиниці продукції А на окремих підприємствах фірми.

Абсолютна зміна середньої собівартості випуску продукції А по фірмі (групі підприємств) за рахунок зміни рівнів собівартості випуску даної продукції на окремих підприємствах фірми складе: .

Індекс впливу структурних зрушень в обсягах випуску продукції А підприємствами фірми визначається залежністю:

 . (5.36)

Абсолютна зміна середньої собівартості випуску продукції А по фірмі (групі підприємств) за рахунок структурних зрушень в обсязі випуску даної продукції на підприємствах фірми складе:

 . (5.37)

Оскільки зміна середньої собівартості в цілому по групі підприємств визначається зміною двох чинників, то .

Розглянемо розрахунок індексів змінного і фіксованого складу, а також індексу впливу структурних зрушень на наступному прикладі.

Є такі дані про роботу трьох підприємств, що випускають один вид продукції (табл. 5.4).

Необхідно визначити загальні індекси собівартості змінного складу, фіксованого (постійного) складу і індекс впливу структурних зрушень для даної групи підприємств.

Для обчислення зазначених індексів попередньо необхідно розрахувати частки кожного підприємства в загальному випуску продукції в звітному і базисному періодах.

Таблиця 5.4

 підприємство  Вироблена продукція, тис. Шт.  Собівартість 1 тис. Шт., Тис. Руб.
 базисний період  Звітний період  базисний період  Звітний період

Базисний період:

· Підприємство № 1: ;

· Підприємство № 2: ;

· Підприємство № 3: .

Звітний період:

· Підприємство № 1: ;

· Підприємство № 2: ;

· Підприємство № 3: .

З урахуванням отриманих значень часток кожного підприємства в загальному випуску продукції в звітному і базисному періодах розраховуємо:

· індекс собівартості фіксованого (постійного) складу: .

· індекс впливу структурних зрушень в обсягах випуску продукції: .

· індекс собівартості змінного складу: .

 Ланцюгові і базисні індекси | територіальні індекси
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати