загрузка...
загрузка...
На головну

Алгоритм проведення фінансового аналізу підприємства

  1. I. Річна виробнича програма підприємства за видами продукції.
  2. I. Теоретичні основи фінансового менеджменту
  3. II. Оцінка поточних витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції.
  4. II. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства
  5. II. Порядок організації та проведення конкурсу
  6. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
  7. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ОЦІНКИ поточного та підсумкового ЗАНЯТИЙ (змістовий модуль).

Актуальність даного питання зумовила розвиток методик оцінки фінансового стану підприємств. Ці методики спрямовані на експрес оцінку фінансового стану підприємства, підготовку інформації для прийняття управлінських рішень, розробку стратегії управління фінансовим станом.

Оскільки існуючі методи і моделі оцінки фінансового стану підприємства є базовими і на практиці в чистому вигляді застосовуються дуже рідко, то для отримання більш точних результатів пропонується використовувати якусь комбіновану модель оцінки. Це обумовлено наявністю у кожного окремого базового методу недоліків і обмежень, які нейтралізуються при їх комплексному застосуванні. Базові методи в складі комбінованих взаємодоповнюють один одного.

Основними завданнями аналізу фінансового стану підприємства є:

Оцінка динаміки складу і структури активів, їх стану і руху.

Оцінка динаміки складу і структури джерел власного і позикового капіталу, їх стану і руху.

Аналіз абсолютних відносних показників фінансової стійкості підприємства оцінка зміни її рівня.

Аналіз платоспроможності підприємства та ліквідності активів його балансу.

Аналіз фінансового стану підприємства переслідує декілька цілей:

визначення фінансового становища;

виявлення змін у фінансовому стані в просторово-часовому розрізі;

виявлення основних факторів, що викликають зміни у фінансовому стані;

прогноз основних тенденцій фінансового стану.

Оцінка фінансового стану компанії складається з декількох етапів:

1. Комплексна оцінка декількох напрямків діяльності підприємства.

2. Застосування широкого набору показників з метою всебічного вивчення фінансового стану підприємства.

3. Використання експертних методів для виявлення кількісних критеріїв.

Алгоритм традиційного фінансового аналізу включає наступні етапи:

Збір необхідної інформації (обсяг залежить від завдань і виду фінансового аналізу).

Обробку інформації (складання аналітичних таблиць і агрегованих форм звітності).

Розрахунок показників зміни статей фінансових звітів.

Розрахунок фінансових коефіцієнтів по основним аспектам фінансової діяльності або проміжним фінансовим агрегатів (фінансова стійкість, платоспроможність, рентабельність).

Порівняльний аналіз значень фінансових коефіцієнтів з нормативами (загальновизнаними і середньогалузевими).

Аналіз змін фінансових коефіцієнтів (виявлення тенденцій погіршення або поліпшення).

Підготовку висновку про фінансовий стан компанії на основі інтерпретації опрацьованих даних.

 Роль і значення фінансової звітності в управлінні підприємством | Можливості бухгалтерської звітності для проведення аналізу фінансового стану підприємства
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати