На головну

Про відновлення права на побачення з дружиною | Право на інформовану добровільну згоду на медичних ське втручання і на відмову від медичного втручання | Вимоги до інформованому добровільною згодою | Ризики медичного втручання | Розподіл і фіксація ризиків медичного втручання | Право на отримання інформації про стан свого здоров'я | На надання права знайомитися з документами і отримувати інформацію | Право на ознайомлення з медичними документами, право на ко пії і виписки | Про видачу медичних документів | Право пацієнта на поважне і гуманне ставлення з сторо- ни лікаря |

Значення культури пацієнта для профілактики конфліктів

  1. DSM-IV і облік впливу культури
  2. HLA - система; класи антигенів, біологічні функції, практичне значення HLA-типування.
  3. I. Поняття про принципи ФВ і їх значення.
  4. II. Можливі проблеми пацієнта.
  5. III. "Революція згори" у Росії. Значення петровських реформ.
  6. IV. Витяг з наказу МОЗ № 475 від 16.08.89г «Про заходи щодо подальшого вдосконалення профілактики захворюваності гострими кишковими інфекціями в країні».
  7. L. Значення іграшок у житті дитини, їх класифікація, вимоги до них.

Століття освіти та інформації привів, зокрема, до того, що граж- данє навчилися не тільки читати спеціальну літературу, знати свої пра- ва, а й користуватися новими інформаційними технологіями, зокре- ма, Інтернетом, для отримання практично будь-якої інформації і навіть медичних консультацій. Зауважимо, що подібне дистанційне кон- сультірованіе може бути небезпечним для пацієнта в силу того, що повно- цінна консультація може бути дана тільки при візуальному огляді і безпосередньому обстеженні пацієнта.

 Здатність пацієнта обґрунтовано обговорювати з лікарем діагнози і мо поділи лікування, а часом і наполягати на своїй думці навіть із застосуванням правових методів, покладає відповідальність на нього самого, тим самим знімаючи її з лікаря, нехай і не повністю.

69


На жаль, в медичній практиці є випадки смертей недовірливих пацієнтів, які не повірили лікарям, які не бажали знати правду про зовсім діагнозі, які не виконують медичні призначення. Це призводило до смерті. Але якщо пацієнт знехтував думкою лікаря, то хто винен в результаті, крім нього самого?

Психологія хворої людини відрізняється від психології здорових лю дей, та й самі по собі всі люди різні. У одних подряпина на шкірі або нежить викликають панічний страх, інших захворювання на рак приводить в стан бойової готовності. Одні і при самому страшний діагноз виживають завдяки волі і бажанням жити, а інші гинуть, навіть ко-ли діагноз не так небезпечний. Прикро, коли в цілому міцні молоді люди вмирають через невміння сконцентруватися для боротьби з хворобою, через недооцінки свого стану, через зневіру лікарям і у власні сили.

Звичайно, хворим важко переносити невизначеність, непредсказу- емость недуги, ними опановують занепокоєння, тривога, страх і навіть па- ніка, які поглинають масу енергії. Та й чи багато хто з нас здатні під тиском хронічного болю не втратити оптимальну здатність жити і мислити, особливо якщо природа болю не розгадана? Ніщо не в си лах послабити життєві сили і дух людини так, як біль. У хворих схильність до страхів і їх гіперболізації набагато більше, ніж у здоро- вих, і це цілком зрозуміло. Немає нічого страшнішого самого страху, найсуворіший з яких - страх смерті. Він паралізує волю людини, від- приймає життєву енергію, позбавляє його можливості боротися, і тоді розхожий вислів «помер від страху» набуває найпряміший, ізна- чільного сенс.

 Від морально-психологічної реакції на хворобу залежить дуже мно гое. Як би не страждали наше тіло і душа, треба всіма силами пре- долати в собі почуття страху. Позбутися від зневіри, тривоги, туги

70


і нудьги і спробувати тверезо поглянути на ситуацію. Логічно і чоловіка-ного оцінити свій стан, реальну небезпеку хвороби, раціонально і відповідально поставитися до лікування. При важкому захворюванні лікування - це не тільки терпіння, воля і елементарна дисципліна хворого, але і безперервну працю в ім'я одужання. «Будь опорою самому собі», - сказав Будда, і з цим важко не погодитися.

В такий момент надзвичайно багато залежить від бесіди з лікарем, спокійним, зваженого обговорення ситуації і подальших дій, підтримки з боку близьких людей. При загальному позитивному настрої і відповідальне ставлення до лікування можна багато досягти. Відомі ж випадки позбавлення від онкологічних захворювань навіть на пізніх стадіях. Воістину, «в кого воля є і сильний дух, той переможе будь-який не- дуг». Тим більше що в наш час дуже важко провести межу між можливим і безнадійним. Медична та фармакологічна науки розвиваються стрімко, постійно з'являються нові ліки, використовуючи цілячи від найтяжких хвороб.

В житті також непоодинокі випадки, коли доводиться бути опорою своїм близьким. Є чимало свідчень того, як мами витягали своїх дітей з того світу любов'ю і безмежним терпінням, так що навіть ви- дали види лікарі дивувалися їх одужання.

Отже, що потрібно робити, якщо ви серйозно захворіли і не мають наміру з- бігати отримання інформації про своє здоров'я і прогнозах, якими б вони не були.

1. Постарайтеся досягти максимально повного взаєморозуміння з лікуючим лікарем.

2. Спробуйте з'ясувати ступінь небезпеки вашого стану або переконайтеся в тому, що ваш діагноз помилковий.

 3. Спробуйте зібрати якнайповнішу інформацію про свою недугу.

71


4. Разом з лікуючим лікарем визначте методи обстеження і тактику лікування.

5. Неухильно дотримуйтесь всіх рекомендацій лікаря. Пам'ятайте, що в такій серйозній справі, як лікування, дрібниць не буває.

6. Зберіть всю волю, всі мужність для боротьби з хворобою. Оп-тімістічний настрій і віра в одужання - вже половина успіху.

Це поради людей, які самі пройшли всі стадії важкої болез- ні і перемогли. Важливий, але далеко не повний перелік того, що на са мом справі має бути зроблено. Сучасний пацієнт повинен мати загальні уявлення про організм людини, його будову і йдуть в ньому про-процесах; знати причини свого захворювання (якщо мова йде про хроніче- ської хвороби), методи його лікування та можливі ризики. Повинен вміти провести моніторинг ринку медичних послуг, правильно вибрати вра ча і медичну організацію; знати і вміти відстоювати свої права не на шкоду, а на благо собі самому.

Тільки щодо такого пацієнта можна говорити, що він робить все що можна для лікування від хвороби. Інші пацієнти покладаються на уда- чу, але випадковість (при всій повазі до неї) не замінить компетентного ставлення до справи. А до свого лікування необхідно ставитися саме як до справи: компетентно (з точки зору знань) і безапеляційно (з точки зору настрою). Тоді випадковістю стане продовження хвороби, а нор мій - лікування.

 Моделі відносин між пацієнтом і лікарем | Механізми реалізації і захисту права на шанобливе і гуман- ве ставлення до пацієнта
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати