загрузка...
загрузка...
На головну

ХАРАКТЕРИСТИКА | Навчання | Коротка опорна характеристика | Року народження, | Року народження, | Року народження, | Учня_-А класу | Учня_-А класу | Року народження, | Учня -А класу |

Року народження,

  1. Року народження,
  2. Року народження,
  3. Року народження,
  4. Року народження,
  5. Року народження,

учня(учениці)__класу

загальноосвітньої школи І - III ступенів №_

П.І. навчається у школі з першого класу. Зарекомендував себе як старанний, працелюбний, уважний, дисциплінований учень. Має навча­льні досягнення високого рівня. Здібний, має гарну пам'ять, логічне (об­разне, конкретне, творче) мислення, відповідально ставиться до навчан­ня, (гарно, добре, швидко) запам'ятовує учбовий матеріал, має високий навчальний потенціал. З цікавістю опановує всі шкільні предмети, але більш схильний до вивчення (точних, гуманітарних, природничих) дисци­плін. На уроках працює активно, творчо, виконує домашнє завдання, до­помагає товаришам. Багато читає, цікавиться додатковою літературою.

До виконання громадських доручень ставиться сумлінно. Був обра­ний (вказати громадянську посаду). Брав активну участь (у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського самоврядування у культмасо­вих заходах, у спортивному житті школи). Займався у (спортивному, тво­рчому, технічному) гуртку. Був учасником (шкільної, міської, обласної) олімпіади, конкурсу, турніру, нагороджений (дипломом, почесною грамо­тою, медаллю)

(Скромний, ввічливий, доброзичливий, веселий, товариський, стри­маний, врівноважений, розсудливий, акуратний, наполегливий, дисцип­лінований, коректний, справедливий, тактовний, чемний, цілеспрямова­ний самостійний піддається чужому впливу чи ні). Завжди свідомо вико­нує правила поведінки Користується повагою серед викладачів. Має ав­торитет серед товаришів Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (цікавляться на­вчанням, допомагають досягти успіху, приймають активну участь у житті класу, надають допомогу класному керівнику).

Директор школи (підпис)

Класний керівник (підпис)

Характеристика П.І. Б.,Го_класу | Учня_класу
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати