На головну

Аналіз і узагальнення зібраних матеріалів дослідження | Оформлення курсової роботи | Рецензування КУРСОВИХ РОБІТ | І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ |

Вибір теми курсової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. E) представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (за наявності).
  3. I Актуальність дипломної роботи
  4. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  5. I. Лабораторні роботи
  6. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  7. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи

КУРСОВІ РОБОТИ

Методичні вказівки по підготовці, НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ

СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ ТА НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вибір теми курсової роботи

З вибору і осмислення теми курсової роботи починається творча робота студента. При цьому потрібен ретельний попередній аналіз проблеми, усвідомлення її теоретичного і практичного значення, актуальності обраного об'єкта дослідження. Студенти повинні уважно ознайомитися з приблизною тематикою курсових робіт, вибрати тему.

Виконання курсової роботи необхідно почати з вивчення навчально-методичного посібника, присвяченого розробці та написання курсових робіт, приватних методик і планів семінарів з обраної теми. Цілком припустима ситуація, коли студент може запропонувати науковому керівнику свою власну тему дослідження, з обов'язковим обґрунтуванням своєї точки зору і причин, що спонукали його до цього. Однак обрана тема повинна обов'язково входити в коло проблем, що вивчаються даною дисципліною.

Повна самостійність надається студенту у виборі як об'єкта, так і предмета дослідження, і визначається його інтересами. Разом з тим слід пам'ятати, що при виборі теми студенти повинні враховувати ступінь її наукової розробленості, наявність нормативних правових документів, літератури, її значимість у майбутній діяльності в якості співробітників податкових органів. Необхідно також враховувати, що розробка однієї і тієї ж теми допускається не більше ніж двома студентами в кожній навчальній групі.

Вибір теми визначається рівнем знань студента з юридичних і суміжних дисциплін. Не слід братися за розробку проблеми, що вимагає досить високого рівня теоретичних знань, наявності матеріалів, наявних тільки в спеціалізованих фондах і т.п.

Надання науково-консультаційної та методичної допомоги, керівництво і контроль за роботою, а також рецензування та організація захисту курсової роботи покладаються на наукового керівника (викладача з відповідної дисципліни). Вони ж визначають ступінь готовності курсової роботи до захисту.

Науковий керівник курсової роботи зобов'язаний:

- Провести установчу консультацію зі студентами з метою роз'яснення завдання і порядку його виконання, надання допомоги в підборі літератури і допоміжних матеріалів;

- Систематично контролювати хід написання курсової роботи студентами;

- Забезпечити проведення постійних консультацій і надання допомоги студентам у підборі додаткових матеріалів.

Відповіді на всі ці запитання, пов'язані з підготовкою і написанням курсових робіт, студенти отримують у наукового керівника.

Серйозне ставлення до проведення наукового дослідження за обраною темою, своєчасне виконання підготовчих етапів дозволяють студентам успішно впоратися з написанням курсової роботи у встановлені терміни.

 Мета і завдання курсової роботи | Збір інформації з теми дослідження
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати