На головну

III. оформлення реферату

  1. I. Виконання письмового завдання (реферату).
  2. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  3. I. Вимоги до складання реферату
  4. II Оформлення курсового проекту та його захист
  5. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  6. II. Оформлення посилань на літературні джерела
  7. II. Підготовка та оформлення контрольного завдання

1. Реферат повинен бути представлений в сброшюрованном вигляді. Оформлення реферату проводиться відповідно до вимог, що пред'являються до його структурі. Кожна частина починається з нової сторінки.

2. Кожна сторінка нумерується в середині верхнього рядка. Рахунок нумерація ведеться з титульного листа, на якому цифри не проставляються. Сторінка повинна мати поля зліва - не менше 3 см, праворуч - не менше 1,5 см, знизу і зверху - 2,5 см.

3. Текст повинен легко читатися. Рекомендовані розміри шрифту 12 - 14 (один по всьому тексту).

4. Шрифт краще вибирати прямий. Курсив і жирний шрифт використовувати для виділення.

5. Заголовки по всьому тексту повинні бути виконані в єдиному стилі. Заголовки одного рівня набирають одним шрифтом одного розміру.

6. Перед розділовими знаками (крім тире) не може бути пробілу. Після розділового знака пробіл обов'язковий. Слід пам'ятати, що порушення цього правила вважається помилкою.

7. Потрібно розрізняти тире і дефіс. Тире набирають подвійним мінусом, пробіл набирають з двох сторін.

8. Дефіс набирають клавішею мінус, прогалини після дефіса не ставляться.

9. На одному аркуші не рекомендується використовувати більше 2-х розмірів і різновидів шрифтів.

10. У кінці заголовків крапка не ставиться.

11. Перед заголовком і після рекомендується вставляти порожній рядок.

12. Слово сторінка скорочується як С.

13. Таблиці, схеми, креслення, графіки, наявні в тексті, а також можливі додатки, нумеруються кожні окремо. Вони повинні мати назву і посилання на джерело даних, а при необхідності і вказівки на масштабні одиниці.

14. У тексті не допускається скорочення назв, найменувань (за винятком загальноприйнятих абревіатур).

15. Титульний лист оформляється наступним чином: вгорі - назва навчального закладу, в центрі - назва теми реферату, нижче теми праворуч - прізвище, ім'я, по батькові того, хто навчається, клас, а також прізвище та ініціали вчителя, внизу - місто і рік написання.

16. Всі виноски даються під основним тестом і оформляються на основі Програми.

 II. структура реферату | V. Критерії оцінки реферату
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати