На головну

Підготовка до захисту і захист випускних кваліфікаційних робіт

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  3. D) У роботі
  4. E) представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (за наявності).
  5. I I. Орієнтовна тематика курсових робіт
  6. I Актуальність дипломної роботи
  7. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.

5.1. Захист випускних кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні державної атестаційної комісії. Процедура захисту включає:

-доклад студента (не більше 7-10 хвилин);

-Читання відкликання і рецензії;

-питання членів комісії;

-відповіді студента.

5.3. Доповідь дипломника на засіданні ДАК є основною формою ознайомлення членів ДАК з результатами виконаної роботи. Від якості його підготовки і виконання багато в чому залежить підсумкова оцінка. Тому роботі над доповіддю має бути приділена найпильніша увага.

Доповідь може бути побудований за такою схемою.

- Ім'я доповідача;

- Тема диплома;

- Актуальність виконаної роботи - На основі аналізу сучасного стану дизайн-розробок в цій області, достоїнств і недоліків аналогічних продуктів, присутніх зараз на ринку;

- Мета диплома;

- Обґрунтування обраних методів вирішення поставлених завдань, використаних матеріалів і засобів; короткий опис композиційного пошуку;

- Процес (етапи) роботи; особливості виконаної роботи; основні результати дипломного проектування;

- Відомості про практичне використання отриманих результатів;

- Перспективи розвитку роботи.

5.4. Поряд з оформленою і зброшурованої випускної кваліфікаційної роботою студент може подати на захист демонстраційні плакати або зброшуровані роздатковий матеріал, екземпляри якого надаються всім членам атестаційної комісії.

5.5. Захист диплома може супроводжуватися мультимедійною презентацією, виконаною в редакторі "Microsoft PowerPoint", в якій представлені основні положення, що виносяться на захист, а також ілюстрації роботи і результати дипломного проектування.
Вимоги до оформлення дипломної роботи. | Загальні вимоги до оформлення дипломної роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати