Головна

Основні положення | Титульна сторінка | Основна частина | Практична частина | додатки | теорія ігор | Мережеві моделі | динамічне програмування | Математичні моделі прийняття рішення в економіці | Системи управління запасами (СУЗ) |

Імітаційне моделювання

  1. II. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
  2. III. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
  3. Аналіз рентабельності власного капіталу: цілі, джерела інформації, моделювання та оцінка результатів. Ефект фінансового важеля
  4. Аналогія і моделювання
  5. Б) об'єктно-орієнтоване проектування, інформаційне моделювання, структурне проектування;
  6. б. Каузальне (причинно-наслідкове) моделювання.
  7. Питання 12. Моделювання ситуацій і розробка рішень

Модель - це щось, чим можна замінити фізичний об'єкт в процесі його дослідження.

Коли завдання має занадто велику розмірність або не піддається вирішенню в явному (аналітичному) вигляді з якихось інших причин, використовують імітаційне моделювання.

Імітаційне моделювання полягає в складанні моделі на комп'ютері і проведенні на цій моделі обчислювальних експериментів з метою визначення найкращих умов функціонування реальної (проектованої) системи, проведення на моделі структурної та параметричної оптимізації.

Імітувати можна майбутній попит на товар, витрати, потреби в матеріальних ресурсах і т.д.

Результатом імітаційного моделювання буде інформація, за якою можуть бути побудовані достовірні прогнози, стратегічні та оперативні плани, буде знижений ризик непередбачених «збоїв» в управлінні.

Імітаційне моделювання складається з двох етапів: розробки моделі необхідного процесу і постановки експериментів на цій моделі з метою зрозуміти майбутнє даної моделі. Практично імітаційне моделювання здійснюється за допомогою ЕОМ, в яку вводяться математична модель, вихідна інформація про процес і початкові умови. В результаті ЕОМ показує можливі наслідки.

Основа імітаційного моделювання - закон розподілу випадкових величин, в якості яких може бути попит, відмова обладнання, потреби, витрати і т.д.

· Можливі теми для курсової роботи

Застосування імітаційної моделі для прийняття рішень в системі масового обслуговування

У багатьох областях практичної діяльності людини ми стикаємося з необхідністю перебування в стані очікування. Подібні ситуації виникають в чергах до квиткових кас, на телефонних станціях в очікуванні звільнення лінії абонента і т.д.

У роботі в ході рішення предметної завдання може бути спроектована модель обслуговування черги та виявлено основні переваги імітаційної моделі в СМО. У даній роботі можлива програмна реалізація.

Постановка задачі:нехай рибальські судна пришвартовуються в порту і, якщо вільні портові розвантажувальні крани, а також робітники, які безпосередньо здійснюють відвантаження судна, то воно розвантажується і відправляється в док. Система переходить в стан очікування розвантаження наступного судна. Якщо ж система зайнята, тобто знаходиться в стані обслуговування, то знову пришвартувався судно стає в чергу в очікуванні розвантаження і не залишає порт, поки з його борту не буде вивантажено товар.

На основі вихідних даних необхідно буде простежити утворення черги судів в порту, її середню довжину, простий системи обслуговування.

Початкові дані:дивись в розділі «Система масового обслуговування (СМО)».

Використання імітаційних моделей для прийняття рішень в ігровій завданню

У даній роботі формулюється і вирішується ігрова задача, пов'язана з прийняттям рішення в різних проблемних ситуаціях.

Метою є створення алгоритму, що дозволяє гравцеві розвивати навички прийняття ефективних рішень в ігровій задачі. Під ефективним рішенням розуміється хід, який в подальшому буде максимально сприяти перемозі гравця.

У даній роботі обов'язкове програмна реалізація, можливо з різними рівнями складності.

прикладами даної курсової можуть служити гри «Сапер», «Морський бій».Багатокритерійна теорія корисності (MAUT) | Застосування імітаційних моделей в управлінні запасами
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати