На головну

Основні положення | Титульна сторінка | Основна частина | Мережеві моделі | динамічне програмування | Математичні моделі прийняття рішення в економіці | Багатокритерійна теорія корисності (MAUT) | Імітаційне моделювання | Застосування імітаційних моделей в управлінні запасами | Системи управління запасами (СУЗ) |

додатки

  1. III. додатки
  2. X. ДОДАТКИ
  3. Всі матеріали, які не є конче важливими для розуміння рішення наукової задачі, виносяться в додатки.
  4. Всі програми включають до загальної нумерації сторінок.
  5. Завдання 4. Оформлення схеми за допомогою програми MS Organization Chart
  6. Зміни можливі при зверненні додатки до функції SetProcessAffinityMask або SetThreadAffinityMask.

У додатку рекомендується включати матеріали, які з яких-небудь причин не можуть бути включені в основну частину. У додатки можуть бути включені: листинги програм, таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації допоміжного характеру тощо.

Додаток оформляють як продовження даного документа на наступних його аркушах. У тексті документа на всі додатки повинні бути посилання. Додатки розташовують у порядку посилань на них у тексті документа.

Кожна програма слід починати з нової сторінки із зазначенням нагорі посередині сторінки слова "Додаток", його позначення та ступеня.

Додаток повинен мати заголовок, який записують симетрично щодо тексту з великої літери окремим рядком.

Додатки позначають великими літерами українського алфавіту, починаючи з А, за винятком літер Е, 3, Й, 0, Ч, Ь, И,'. Після слова "Додаток" слід буква, що позначає його послідовність. Допускається позначення додатків літерами латинського алфавіту, за винятком букв I і O. В разі повного використання літер російського і латинського алфавітів допускається позначати додатки арабськими цифрами. Якщо в документі один додаток, воно позначається "Додаток А".

Додатки повинні мати спільну з іншою частиною документа наскрізну нумерацію сторінок.


тематичний змістПрактична частина | теорія ігор
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати