На головну

Основна частина | Практична частина | додатки | теорія ігор | Мережеві моделі | динамічне програмування | Математичні моделі прийняття рішення в економіці | Багатокритерійна теорія корисності (MAUT) | Імітаційне моделювання | Застосування імітаційних моделей в управлінні запасами |

Основні положення

  1. I. 1. Що називається коливаннями? Гармонійні коливання, їх основні характеристики.
  2. I. Загальні положення
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  7. I. Основні положення

Вступ

Метою виконання курсової роботи по ТПР є самостійне ознайомлення студентів з розділами даних предметів, повністю не увійшли в курс лекцій і семінарських занять. В ході виконання роботи студент, користуючись знаннями, отриманими в семестрі, повинен самостійно вивчити обраний розділ, ознайомитися зі спектром предметних завдань, що вирішуються в ньому, освоїти алгоритми рішення і самостійно вирішити одну або кілька навчальних завдань. Можливі кілька типів курсових робіт: оглядові (охоплюють велику кількість методів і алгоритмів) і «предметні» (присвячені вирішенню однієї предметної завдання достатньою розмірності). У деяких розділах необхідною є програмна реалізація вивченого алгоритму.


Основні положення

Робота оформляється з використанням текстового редактора Microsoft Word і роздруковується на принтері.

Курсова робота (проект) виконується на стандартних аркушах формату А4 (210 х 297 мм). Обсяг роботи повинен становити 25-30 сторінок комп'ютерного тексту, набраного шрифтом Times New Roman чорного кольору з полуторним інтервалом, висота букв, цифр та інших знаків - не менше 1,8 мм (кегль дорівнює 12). Напівжирний шрифт не застосовується. Латинські і грецькі символи в тексті курсової роботи (імена змінних) повинні бути виділені курсивом, всі інші символи повинні бути прямими. Абзацний відступ - 1,25 (5 знаків).

Надрукований текст повинен мати поля:

· Верхнє - 20 мм,

· Ліве - 30 мм,

· Нижнє - 20 мм.

· Праве - 10 мм,

Дозволяється використовувати комп'ютерні можливості акцентування уваги на певних термінах, формулах, теоремах, застосовуючи шрифти різної гарнітури.

Сторінки повинні мати наскрізну нумерацію, включаючи додатки (номер вказується в центрі нижнього поля без крапки), при цьому титульний лист вважається першою сторінкою, зміст - другий, введення - третьої і так далі. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляється.

Загальна структура курсового проекту:

· титульна сторінка,

· Зміст (зміст),

· Вступ,

· Основна частина (пояснювальна записка),

· практична частина,

· Висновок,

· Список використаної літератури.додаток | Титульна сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати