На головну

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Тематика і види дипломного проектування | Керівництво та контроль дипломного проекту | СТРУКТУРА пояснювальної записки | Основний текст | Верхнє - 20 мм; | ілюстрації | формули | Приклад. | додатки |

ЗАВДАННЯ НА Дипломний проект (ДВОСТОРОННІЙ ЛИСТ)

  1. Cтруктура і правила оформлення курсових і дипломних проектів
  2. I. Виконання загальної частини курсового проекту
  3. II Оформлення курсового проекту та його захист
  4. II. ЗАВДАННЯ № 1
  5. II. Проектування технологічного процесу
  6. III ТЕМИ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ
  7. III. практичне завдання
 Міністерство освіти і науки РФАнгарская державна технічна академіяФакультет технічної кібернетикиКафедра «»утверждаюДекан Завдання На дипломний проект студента групи 1. Тема проекту затверджена наказом Ангарської Державної Технічної Академіейот «» 201 г. № 2. Термін виконання студентом закінченого проекту в ДАК « » 201 г3. Вихідні дані 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки: (Перелік які підлягають розробці питань) 5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов'язкових креслень) 6. Додаткові вказівки та завдання
 Консультанти по проекту із зазначенням які стосуються ним розділів проекту
 (назва розділу)      
  (Підпис) (Уч. Ступінь, звання П.І.Б.)
 (назва розділу)
  (Підпис) (Уч. Ступінь, звання П.І.Б.)
 (назва розділу)
  (Підпис) (Уч. Ступінь, звання П.І.Б.)
 (назва розділу)
  (Підпис) (Уч. Ступінь, звання П.І.Б.)

Дата видачі завдання « » 2010 г.

Керівник проекту .

(Підпис, дата)

Завідувач кафедри .

(Підпис, дата)

Завдання прийняв до виконання .

(Підпис, дата)

план виконав

Керівник проекту 201 г.

(Підпис) (дата)


Додаток Втаблиці | ФОРМИ ШТАМПОВ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати