На головну

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Тематика і види дипломного проектування | Керівництво та контроль дипломного проекту | СТРУКТУРА пояснювальної записки | Основний текст | Верхнє - 20 мм; | додатки | таблиці | ЗАВДАННЯ НА Дипломний проект (ДВОСТОРОННІЙ ЛИСТ) | ФОРМИ ШТАМПОВ |

формули

  1. ВВЕДЕННЯ ФОРМУЛИ
  2. Висновок робочої формули
  3. Висновок розрахункової формули
  4. Висновок формули внутрішньовидової саморегулювання
  5. Висновок формули екологічної системи
  6. Дві формули, Брехта
  7. Допускається нумерація формул в межах розділу. У цьому випадку номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад: (3.1).

Всі формули, що поміщаються в основний текст роботи, повинні бути набрані на комп'ютері.

Все що поміщаються в текст формули повинні бути пронумеровані в межах розділу, наприклад, формули (2.1), (2.2), (2.3) і т.д., де перша цифра позначає номер розділу, а друга - номер формули в межах цього розділу. Номер формули проставляється в круглих дужках арабськими цифрами з правого краю аркуша на рівні осі, що проходить через центр формули. Сама формула повинна бути отцентрирована щодо тексту. Посилання в тексті на відповідну формулу даються також в круглих дужках, наприклад "... розрахунок даних проводився за формулою (1.2) ...".

У формулах як символи слід застосовувати позначення, визначені відповідними державними стандартами, або усталені у відповідній професійному середовищі. Після формули, на наступному рядку, ставиться слово "де" (без двокрапки після нього) і даються пояснення символів, використаних у формулі, в тій послідовності, в якій вони зустрічаються у формулі. Пояснення кожного символу даються з нового рядка, причому відступ зліва повинен бути більше від відступу основного тексту (див. Приклад).

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак на початку наступного рядка повинен бути повторений.

Математичні знаки "+", "-", ">", "<" і т.п. використовуються тільки в формулах, таблицях і малюнках. У тексті дані знаки повинні бути позначені словами "плюс", "мінус", "більше", "менше" і т.д.

Якщо в тексті наводиться діапазон змін будь-якої величини, то позначення одиниць вказується тільки після останнього діапазону, наприклад, "... в даному випадку доцільно витратити від 200 до 1000 рублів ...", "... відхилення величин лежать в діапазоні 8-12% ... ". Не допускається відокремлювати одиницю величини від числового значення (переносити її на інший рядок або іншу сторінку). Одиниця величини одного і того ж параметра в межах всієї роботи повинна бути постійною.

Відстань між текстом і формулою повинен відповідати 7 пт при межстрочном інтервалі 1,2 - 1,5 пунктів. Відстань між формулою і текстом - 7 пт межстрочном інтервалі 1,2 - 1,5 пунктів.ілюстрації | Приклад.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати