Головна

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Тематика і види дипломного проектування | Керівництво та контроль дипломного проекту | СТРУКТУРА пояснювальної записки | формули | Приклад. | додатки | таблиці | ЗАВДАННЯ НА Дипломний проект (ДВОСТОРОННІЙ ЛИСТ) | ФОРМИ ШТАМПОВ |

Верхнє - 20 мм;

  1. верхня течія
  2. Нижня, середнє, верхнє дихання.
  3. Текст записки слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

нижнє поле - 25 мм.

Кожен абзац повинен починатися з нового рядка. Відступ абзацу повинен бути 15 - 17 мм від лівої межі тексту. Кожен абзац повинен містити закінчену думку і складатися, як правило, з 4-5 пропозицій. Занадто великий абзац ускладнює сприйняття сенсу і свідчить про невміння чітко висловлювати думку.

Текст документа при необхідності розділяють на розділи та підрозділи.

Розмір шрифту в заголовках розділів і підрозділів повинен бути виділений жирним, а також не повинен перевищувати 16 пт і бути не менше 14 пт (розміру основного шрифту).

Кожен розділ роботи повинна починатися з нової сторінки. Підрозділи слідують один за одним без винесення нового підрозділу на нову сторінку. Не допускається починати новий підрозділ внизу сторінки, якщо після заголовка підрозділу на сторінці залишається три-чотири рядки основного тексту. В цьому випадку підрозділ необхідно почати з нової сторінки.

Кожен підрозділ повинен відступати від попереднього тексту на 15 пунктів. Відстані між заголовком розділу і наступним заголовком підрозділу повинен становити 15 пунктів. Відстані між текстом і заголовками підрозділів 15 пунктів.

При друку роботи необхідно встановити заборону "висячих рядків", тобто не допускається перенесення на нову сторінку або залишення на попередній сторінці одного рядка абзацу, що складається з декількох слів. Слід уникати також залишення на останньому рядку абзацу одного слова або навіть частини слова. В цьому випадку краще змінити формулювання пропозиції так, щоб на останньому рядку абзацу залишалося не менше трьох-чотирьох слів.

Заголовки розділів, а також заголовки вступу, висновків, змісту і списку використаних джерел повинні бути надруковані прописними літерами і розташовуватися посередині рядка. Заголовки підрозділів починаються з великої літери, наступні літери - малі. Заголовки підрозділів розташовуються по лівому краю рядка.

Розділи нумеруються арабськими цифрами (1,2,3). Слово "Розділ" не пишеться. Підрозділи нумеруються арабськими цифрами в межах розділу (1.1, 1.2, 1.3, і т.п.). Після останньої цифри не ставиться крапка, далі вводиться відповідний заголовок. Точка в кінці заголовків (розділів, підрозділів) не ставиться.

Не допускається використання підкреслення в заголовках. Не допускається також використання двох і більше типів виділення в заголовках (наприклад, курсив і жирний шрифт, курсив і інший колір, відмінний від основного тексту). Не допускається також перенесення слів в заголовках розділів і підрозділів.

У маркованих списках допускається використання маркера тільки виду ? або -. У нумерованих списках допускається використання літери з дужкою або цифри з дужкою. Після дужки крапка не ставиться. Кожен рядок списку повинна закінчуватися крапкою з комою (;), а останній рядок точкою (.). Якщо є необхідність у створенні багаторівневого списку, то слід використовувати нумерований список.

Будь-яка пропозиція тексту повинно починатися повним словом. Використання скорочень на початку пропозиції не допускається.Основний текст | ілюстрації
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати