На головну

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Основний текст | Верхнє - 20 мм; | ілюстрації | формули | Приклад. | додатки | таблиці | ЗАВДАННЯ НА Дипломний проект (ДВОСТОРОННІЙ ЛИСТ) | ФОРМИ ШТАМПОВ |

Керівництво та контроль дипломного проекту

  1. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  2. I. Виконання загальної частини курсового проекту
  3. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
  4. I. Рекомендації до виконання письмових контрольних робіт
  5. II Оформлення курсового проекту та його захист
  6. II частина контрольного завдання

Наукове керівництво дипломними роботами здійснюється професорами, доцентами, старшими викладачами і практичними працівниками, які мають вчений ступінь. Як виняток, керівництво дипломною роботою можуть здійснювати практичні працівники, які не мають наукового ступеня, але мають вищу освіту і великий практичний досвід роботи.

Спільно з науковим керівником студент розробляє план дипломного проектування, який згодом може бути уточнений за погодженням з науковим керівником. Одночасно розробляється завдання і календарний план виконання дипломної роботи, які підписуються студентом і науковим керівником і представляються на кафедру для затвердження.

Виконання дипломної роботи має здійснюватися відповідно до календарного плану. Відповідні частини дипломної роботи представляються керівнику на перевірку. Керівник може дати студенту рекомендації щодо поліпшення і доробки представлених частин. У разі відставання від календарного плану виконання дипломної роботи, студент зобов'язаний подати пояснення своєму керівникові і завідувачу кафедри. За зміст дипломної роботи, правильність представлених в ній даних відповідає студент - автор дипломної роботи.

Повністю оформлена пояснювальна записка до дипломного проекту, підписана студентом і консультантами, представляється керівнику.

Керівник проекту перевіряє і підписує пояснювальну записку, графічну частину і пише відгук на проект, в якому дає оцінку практичної і наукової цінності проекту, глибині розробки теми, можливості використання результатів дипломного проектування у виробництві, якості оформлення пояснювальної записки та графічної частини, а також висловлює свою думка про підготовленість студента до самостійної інженерної діяльності.
Тематика і види дипломного проектування | СТРУКТУРА пояснювальної записки
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати