Головна

Вибір теми магістерської дисертації | Керівництво магістерською дисертацією | Структура магістерської дисертації | написання введення | Написання основної частини дисертації | Всі матеріали, які не є конче важливими для розуміння рішення наукової задачі, виносяться в додатки. | Робота з додатками | Правила фірмового оформлення робіт | оформлення таблиць | Оформлення титульного аркуша |

Посилання на електронні ресурси

  1. II. нормативні посилання
  2. IV. Інтернет ресурси
  3. VI. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
  4. Абсолютні і змішані посилання
  5. Абсолютні ПОСИЛАННЯ
  6. Адреси осередків (посилання) можуть битьотносітельнимі іліабсолютнимі. Осередки можуть мати собственниеімена.

Для позначення електронної адреси використовують абревіатуру "URL" (Uniform Resource Locator - уніфікований покажчик ресурсу). Потім йде власне електронну адресу представлений таким чином, щоб пройшовши по ньому можна було відразу потрапити на цитоване джерело, а не тільки на сайт, на якому він розміщений. Обов'язково вказується і дата звернення до ресурсу.

Доповідь про стан охорони здоров'я в світі, 2007 р URL: http://www.who.int/whr/2007/whr07_ru.pdf (дата звернення: 15.05.2008).

Іванова А. Є. Проблеми смертності в регіонах Центрального федерального округу // Соціальні аспекти здоров'я населення: електронний журнал, 2008. №2. URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/54/30/ (дата звернення: 19.09.2008).

Електронні публікації, яким міжнародною організацією Digital Object Identifier присвоєно цифровий ідентифікатор об'єкта (doi), описуються аналогічно друкованим виданням, із зазначенням doi без точки після нього. В цьому випадку URL не наводиться, оскільки doi дозволяє однозначно ідентифікувати об'єкт в базах даних, на відміну від мережевої адреси, який може змінитися.

D'Addato A.V. Journal of biosocial science, 39 (2007): 147-151. doi: 10.1017 / s0021932006001337

Не слід посилатися на електронні ресурси, що порушують авторське право.

Звертаємо увагу, що ні в одному із зарубіжних стандартів на бібліографічні записи не використовуються розділові знаки, що застосовуються в російському ГОСТі ( «//» і «-»).

В Інтернеті існує досить багато безкоштовних програм для створення загальноприйнятих у світовій практиці бібліографічних описів на латиниці.

Для створення бібліографічних описів рекомендуємо використовувати сайт BibMe (Безкоштовна автоматична система формування бібліографічних описів в форматах MLA, APA, Chicago, and Turabian): http://www.bibme.org/ (вкладка «Manual entry mode»). Причому опису можна створювати для різних видів публікацій (книга, стаття з журналу, Інтернет-ресурс і т.п.). При підготовці бібліографічних описів на BibMe в правій частині сайту необхідно вибрати формат (Format) Chicago.Оформлення посилань і списку використаної літератури | Підготовка до захисту
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати