Головна

Загальні вимоги до магістерської дисертації | Вибір теми магістерської дисертації | Керівництво магістерською дисертацією | Структура магістерської дисертації | написання введення | Написання основної частини дисертації | Всі матеріали, які не є конче важливими для розуміння рішення наукової задачі, виносяться в додатки. | Робота з додатками | Правила фірмового оформлення робіт | оформлення таблиць |

Оформлення посилань і списку використаної літератури

  1. C2. Що, по-вашому, стає головною трагедією героїв роману "Злочин і кара", і у яких героїв російської літератури долі складаються трагічно?
  2. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  3. II Оформлення курсового проекту та його захист
  4. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  5. II. Оформлення посилань на літературні джерела
  6. II. Підготовка та оформлення контрольного завдання
  7. III. Оформлення випускної кваліфікаційної роботи.

Список використаної літератури оформляється як окремий розділ магістерської дисертації. Список літератури для магістерської дисертації повинен містити не менше 70 джерел. Список літератури складається в алфавітному порядку - спочатку вітчизняні, потім зарубіжні автори. Правила опису однакові для всіх джерел, вітчизняних і іноземних.

Бібліографічні посилання повинні виконуватися відповідно до ГОСТ Р 7.0.5-2008 (російськомовний варіант разом із зарубіжними джерелами). Бібліографічні посилання в тексті дисертації слід давати в квадратних дужках відповідно до нумерації в списку літератури. Якщо посилання призводять на конкретний фрагмент тексту документа, в відсилання вказуються порядковий номер і сторінки. Відомості розділяються комою. наприклад:

У тексті: [10, с. 81]

Подвійний косою рисою відділяється опис більшого документа, на фрагмент якого посилаються. Перед подвійною косою рисою // крапка не ставиться. Пропуски перед та після // обов'язкові.

Приклади оформлення списків літератури відповідно до ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Бібліографічна посилання. Загальні вимоги та правила складання".

Стаття - 1-3 автора

Іванюшкін А. Я. На захист "колегіальної моделі" взаємин лікарів, медсестер і пацієнтів // Громадське здоров'я та профілактика захворювань. 2004. № 4. С. 52-56.

Стаття - 4 і більше авторів

Вікові особливості смертності міського та сільського населення Росії в 90-і роки ХХ століття / Іванова А. Є., Семенова В. Г., Гаврилова Н. С., Евдокушкіна Г. Н., Гаврилов Л. А., Девіченская М. Н . // Громадське здоров'я та профілактика захворювань. 2003. № 1. С. 17-26.Оформлення титульного аркуша | Посилання на електронні ресурси
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати