На головну

анотація | Загальні вимоги до магістерської дисертації | Вибір теми магістерської дисертації | Керівництво магістерською дисертацією | Структура магістерської дисертації | написання введення | Написання основної частини дисертації | Всі матеріали, які не є конче важливими для розуміння рішення наукової задачі, виносяться в додатки. | Робота з додатками | Правила фірмового оформлення робіт |

Оформлення титульного аркуша

  1. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  2. II Оформлення курсового проекту та його захист
  3. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  4. II. Оформлення посилань на літературні джерела
  5. II. Підготовка та оформлення контрольного завдання
  6. III. Оформлення випускної кваліфікаційної роботи.
  7. III. оформлення реферату

Титульний лист, перший аркуш дисертації, заповнюється за формою, наведеною в додатку 3. Загальні вимоги до титульного аркушу визначені ГОСТ 7.32-2001.

Найменування Міністерства освіти і науки Російської Федерації пишеться великими літерами, назва ВУЗу - малими літерами з першої великої.

Назва кафедри і слова «Магістерська дисертація» пишуться малими літерами, з першої великої, найменування теми - прописними буквами. Обов'язково вказуються посаду та науковий ступінь керівника дисертації, а також консультантів, якщо вони є. Зліва від кожного підпису проставляють ініціали та прізвище підписалась особи. Внизу вказується місто і рік випуску дисертації без розділових знаків.

4.3 Оформлення розділу «Зміст»

У розділі «Зміст» призводять назва глав, параграфів і пунктів в повній відповідності з їх назвами, наведеними в роботі, вказують сторінки, на яких ці назви розміщені.

Назва глав друкують без відступу від лівого краю аркуша. Назва параграфів і пунктів - з відступом (0,8 см).

Проміжки від останньої літери назви розділу до номера сторінки заповнюють відточити.

Над колонкою цифр (колонцифр) в змісті скорочення «стор.» Не пишуть і після колонцифр точок не ставлять.

«Введення», «Висновок», «Бібліографічний список» і «Додатки» також включаються в зміст, але не нумеруються.оформлення таблиць | Оформлення посилань і списку використаної літератури
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати