Головна

анотація | Загальні вимоги до магістерської дисертації | Вибір теми магістерської дисертації | Керівництво магістерською дисертацією | Структура магістерської дисертації | написання введення | Написання основної частини дисертації | Всі матеріали, які не є конче важливими для розуміння рішення наукової задачі, виносяться в додатки. | Оформлення титульного аркуша | Оформлення посилань і списку використаної літератури |

Правила фірмового оформлення робіт

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  3. Cтруктура і правила оформлення курсових і дипломних проектів
  4. D) У роботі
  5. E) представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (за наявності).
  6. I I. Орієнтовна тематика курсових робіт
  7. I Актуальність дипломної роботи

Магістерська дисертація виконується на аркушах формату А4 з розмірами полів: зверху - 25 мм, знизу - 20 мм, праворуч - 15 мм, зліва 30 мм. Шрифт Times New Roman, 14 пт, полуторний інтервал.

Текст роботи повинен бути вирівняний по ширині.

Обсяг магістерської дисертації має становити 85-150 сторінок надрукованого тексту.

Сторінки тексту і включені в роботу ілюстрації та таблиці повинні відповідати формату А4 (210x297 мм). Текст магістерської дисертації слід друкувати на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Колір шрифту повинен бути чорним. Допускається вписувати в текст магістерської дисертації окремі слова, формули, умовні знаки, дотримуючись при цьому щільність основного тексту. Помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі виконання магістерської дисертації, дозволяється виправляти, зафарбовуючи білою фарбою і наносячи на тому ж місці виправлений текст машинописним способом або чорною пастою рукописним способом.

Нумерація сторінок роботи виконується арабськими цифрами в правому нижньому кутку. Нумерація сторінок починається з титульного аркуша, але номери сторінок на титульному аркуші не ставляться.

Прізвища і власні імена, назви установ в тексті магістерської дисертації призводять російською мовою. З скорочених назв установ і підприємств слід вживати тільки загальновідомі. Маловідомі скорочення необхідно розшифровувати при першому згадуванні.

Зміст, вступ, висновок, список літератури, основна частина, додатки завжди починаються з нового аркуша.

Заголовки основного розділу (введення, назви розділів, висновок, список використаних джерел) розташовуються в середині рядка без крапки в кінці (Шрифт Times New Roman, 14 пт, полуторний інтервал, напівжирний). Заголовки розділів, підрозділів і пунктів друкуються з великої літери. Заголовки розділів і підрозділів оформляються в середині рядка шрифтом Times New Roman, 14 пт, полуторний інтервал, напівжирний шрифт. Якщо заголовок включає кілька речень, їх розділяють крапками. Перенесення в заголовках не допускаються. Відстань між заголовками і текстом повинні бути не менше 1-го інтервалу. Розділи, підрозділи, пункти і підпункти починаються з арабських цифр, між якими ставлять крапку.Робота з додатками | оформлення таблиць
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати