На головну

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ змістовна частина ДОПОВІДІ

  1. D) частково
  2. I. Вступна частина
  3. I. Виконання загальної частини курсового проекту
  4. I. Загальні вимоги
  5. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  6. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
  7. I. Основні керівні документи і їх вимоги

Доповідь виконується у вигляді аналітичної записки і повинен мати наступну структуру:

Титульна сторінка

зміст

Вступ

Основна частина (глави)

висновок

Список використаної літератури

додатки

Розглянемо більш докладно вимоги до змісту кожної із складових частин доповіді.

Титульна сторінка

Приклад оформлення титульного аркуша відбито у Додатку 1.

Нагадуємо, чтотітульний лист включається в загальну нумерацію сторінок, але номер сторінки на ньому не друкується.

зміст

У змісті наводиться структура роботи відповідно до обраної темою. Вказується сторінка, з якої починається елемент структури. Зміст є другим листом роботи. Зразок оформлення змісту (змісту) представлений в Додатку 2.

Вступ

Умовно структура введення має наступний вигляд:

-актуальність теми дослідження;

-мета роботи;

-завдання роботи (для досягнення поставленої мети);

-об'єкт дослідження;

-предмет дослідження;

-методична основа дослідження;

-інформаційна основа дослідження.

Рекомендований обсяг введення - 1 сторінка. Традиційно введення вважається третім листом доповіді.

висновок

У висновку підводяться підсумки дослідження, робляться узагальнені висновки. Рекомендований обсяг введення - 1 сторінка.


 оформлення малюнків | ВИМОГИ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати