Головна

ФАКУЛЬТЕТ КОМУНІКАЦІЙ І АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

  1. III курсу лікувального факультету
  2. IV. В якому році в Мінську було відкрито медичний факультет Білоруського державного університету?
  3. V. Соціальна підтримка з позабюджетних коштів факультетів і підрозділів.
  4. А). факультет телекомунікацій
  5. автотранспорту
  6. Автотранспорту в господарстві
  7. АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Рязанське повітряно-десантне командне училище

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ) імені генерала армііВ. Ф. Маргелова

ФАКУЛЬТЕТ КОМУНІКАЦІЙ І АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з навчальної дисципліни "Електроніка та електрообладнання

транспортних і транспортно-технологічних машин "

ВИБІР ЗАРЯДНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРИВЕДЕННЯ батарей У РОБОЧЕ СТАН

Рязань 2011р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з навчальної дисципліни "Електроніка та електрообладнання

транспортних і транспортно-технологічних машин "

ТЕМА № 1

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

ВИБІР ЗАРЯДНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРИВЕДЕННЯ батарей У РОБОЧЕ СТАН

мета:

- Закріпити теоретичні знання і прищепити практичні навички з розрахунку кількості електроліту і вибору зарядного обладнання для приведення акумуляторних батарей в робочий стан.

В результаті виконання контрольної роботи учень повинен:

а) знати методику розрахунку кількості електроліту, дистильованої води і сірчаної кислоти для приведення батарей в робочий стан;

б) знати методику розрахунку кількості акумуляторних батарей при постановці їх на заряд;

в) отримати навик проведення розрахунків для приведення акумуляторних батарей в робочий стан.

Рекомендована література:

1 Данів, Б. А. Електрообладнання військової автомобільної техніки [Текст]: підручник / Б. А. Данов, В. Д. Рогачов, Н. П. Шевченко - Рязань: РВАІ, 2005. - 598с.

2 Свинцеві стартерні акумуляторні батареї. Керівництво. [Текст]. - М .: Воениздат, 1983. - 183с.

ВСТУП

Контрольна робота «Вибір зарядного обладнання для приведення батарей в робочий стан» виконується після практичного заняття по

акумуляторним батареям.

Кожному, кого навчають видається індивідуальне завдання, яке в себе включає: тип акумуляторних батарей, їх кількість, рекомендовані зарядні агрегати. За вихідними даними курсант повинен розрахувати кількість електроліту для приведення акумуляторних батарей в робочий стан, необхідну кількість дистильованої води і сірчаної кислоти для приготування електроліту. Виходячи із загальної кількості батарей і їх, типу розрахувати кількість зарядних агрегатів, груп і кількість батарей в групі для підключення до зазначеного зарядного агрегату.

2 Питання, що відпрацьовуються при виконанні контрольної роботи

1 Розрахунок кількості електроліту

2 Розрахунок кількості дистильованої води

3 Розрахунок кількості сірчаної кислоти

4 Розрахунок сумарної потужності зарядних агрегатів

5 Вибір зарядного агрегату і розрахунок їх кількості

6 Розрахунок кількості батарей в групі і груп для

підключення їх до зарядного агрегату

7 Схема підключення батарей до зарядного агрегату

3 Варіанти завдань

 варіант  Тип АБ  кількість батарей  Зона експлуатації (клімат)  Тип зарядного пристрою
 6СТ-60  помірний  ВАК-6-115
 6СТ-75  холодний  ВАК-12-115
 6СТ-90  жаркий  ВАК-12-115
 6СТ-190  тепле вологе  ВАК-6-115
 6СТ-140  оч. холод. (Зима)  ВАК-12-115
 12СТ-85  помірний  ВАК-12-115
 6СТ-60  холодний  ВАК-6-115
 6СТ-75  жаркий  ВАК-12-115
 6СТ-90  тепле вологе  ВАК-12-115
 6СТ-190  оч. холод. (Зима)  ВАК-6-115
 6СТ-140  помірний  ВАК-12-115
 12СТ-85  холодний  ВАК-12-115
 6СТ-60  жаркий  ВАК - 6-115
 6СТ-75  тепле вологе  ВАК-12-115
 6СТ -90  оч. холод. (Зима)  ВАК-12-115
 6СТ-190  помірний  ВАК-6-115
 6СТ140  холодний  ВАК-12-115
 12СТ-85  жаркий  ВАК-12-28,5
 6СТ-60  тепле вологе  ВАК-6-115
 6СТ-75  оч. холод. (Зима)  ВАК-12-115
 6СТ-90  помірний  ВАК-6-115
 6СТ-190  холодний  ВАК-6-115
 6СТ-140  жаркий  ВАК-12-115
 12СТ-85  тепле вологе  ВАК-12-115
 6СТ-60  оч. холод. (Зима)  ВАК-6-115
 6СТ-75  помірний  ВАК-12-115
 6СТ-90  холодний  ВАК - 12-115
 6СТ-190  жаркий  ВАК-6-115
 6СТ-140  тепле вологе  ВАК-12-115
 12СТ-85  оч. холод. (Зима)  ВАК-12-28,5
 6СТ-60  оч. холод. (Зима)  ВАК-6-115
 6СТ-75  помірний  ВАК-12-115
 6СТ-90  холодний  ВАК - 12-115
 6СТ-190  жаркий  ВАК-6-115
 6СТ-140  тепле вологе  ВАК-12-115
 12СТ-85  оч. холод. (Зима)  ВАК-12-115

4 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1Расчёт кількості електроліту, сірчаної кислоти, дистильованої води

4.1.2 За типом акумуляторної батареї по таблиці (Таблиця 1, с.8 [2])

визначається кількість електроліту, необхідне для однієї батареї.

4.1.3 Відповідно до завдання, визначається загальна кількість електроліту, необхідне для заливки всіх батарей.

4.1.4 За заданій зоні експлуатації вибирається необхідна щільність електроліту (Таблиця 3, с.34 [2]). (У нові батареї заливається електроліт щільністю на 0,02 г / см  менше, ніж при зарядженій батареї).

4.1.5 За необхідної щільності електроліту визначаться кількість сірчаної кислоти і дистильованої води для приготування одного літра електроліту (Таблиця 4, с.35 [2]) І, виходячи із загальної кількості електроліту, загальна кількість сірчаної кислоти і дистильованої води.

4.2 Розрахунок сумарної потужності зарядних агрегатів, вибір зарядного агрегату і розрахунок їх кількості

4.2.1 Сумарна потужність Р зарядних агрегатів розраховується за формулою:  , (1)

де U - Напруга заряду батареї, В, (16,2 В для 12 В батареї і 32,4 В

для 24 В батареї);

I - Струм заряду батареї, А;

n - кількість батарей для зарядки.

Величина зарядного струму для автомобільних акумуляторних батарей може бути визначена за формулою:

Iз = 0,120, (2)

де С20 - номінальна ємність акумуляторної батареї при 20- годинному

режимі розряду, А * ч.

4.2.2 Кількість зарядних агрегатів n  для одночасного заряду заданої кількості батарей визначається за формулою:

n =  , (3)

де Р  - Потужність обраного зарядного агрегату.

Потужність агрегату визначається за його типу.

Наприклад: ВАК-12-115.

Означає-випрямляч автоматизований на кремнієвих тиристорах,

Потужність 12 кВт, напруга 115 В.

Основні параметри зарядних агрегатів наведені в додатку 23 [2].

4.3 Розрахунок кількості батарей в групі і груп для

підключення їх до зарядного агрегату

При заряді акумуляторні батареї послідовно з'єднують один з одним в групи. Кількість батарей в групі залежить від напруги зарядного джерела і визначається за формулою:  , (4)

де k - кількість батарей в групі;

Uіст - напруга джерела, В;

Uб - напруга батарей в кінці заряду, В;

n - кількість акумуляторів у батареї, шт;

2,7 - розрахункове напруження на один акумулятор, В.

Число груп батарей, яке можна підключити до джерела струму, визначається за формулою:  , (5)

де m - число груп;

Iн - номінальний струм навантаження зарядного пристрою, А;

Iз - величина зарядного струму, А.

Величина номінального струму зарядного пристрою визначається за формулою:  , (6)

де Рн - номінальна потужність зарядного пристрою, Вт.

Кількість одночасно установлених батарей від одного агрегату (джерела) NАБ дорівнюватиме:

NАБ = m·k (7)

При розрахунку необхідної кількості зарядних агрегатів можна спочатку

розрахувати кількість одночасно установлених батарей від одного агрегату, а

потім, виходячи із загальної кількості батарей, необхідну кількість агрегатів.

4.4 Схема підключення батарей до зарядного агрегату

Схема для підключення АБ при Iз= Const показана на малюнку 1

 
 

Малюнок 1 - Електрична схема підключення акумуляторних батарей при Iз= const

У групи набирають максимально можливу кількість батарей з тим, щоб в реостате якомога менше поглиналася енергія. Все послідовно включені батареї в одну групу повинні мати однакову ємність і приблизно однаковий рівень заряду.

При включенні в групу батарей різної ємності величину зарядного струму необхідно встановлювати по батареї з найменшою ємністю.

Під час заряду перевіряють напругу акумуляторів, щільність і температуру електроліту через 2..3 години, в кінці заряду - через кожну годину.

При досягненні температури електроліту +45оС, зарядний струм знижують наполовину або припиняють заряд на час, необхідний для зниження температури електроліту до 30 ... 35оС.

Зарядні агрегати, зазначені в завданні, мають конкретну кількість каналів, до яких без додаткових амперметрів і реостатів можна підключити одну групу батарей. Тому при побудові схеми заряду батарей кількість груп задається рівним числу каналів.

Розробив кандидат технічних наук, доцент В. Д. РогачовСписок рекомендованої літератури. | завдання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати