На головну

Керівництво армією. | Принципи комплектування армії | Про флоті, авіації, артилерії, бронетехніки, стрілецьких військах |

Вступ

  1. I. Вступ
  2. I. Вступ
  3. I. Вступ
  4. I. ВСТУП
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. Вступ

НАЗВА ВНЗ ПОВНІСТЮ

ІНСТИТУТ

КАФЕДРА

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ РЕФОРМ 1920-1930-Х РР. НА РОЗВИТОК ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ »

виконав

Студент ___ курсу, групи _____

спеціальності ________________

Заочної форми навчання

Кузьмін Дмитро Валерійович

перевірив

Посада?

Медакова І. Ю.

оцінка ________

підпис _________

Пенза, 2015

Зміст

Введение......................................................................................3

Глава I. Створення Робітничо-селянської Червоної армії і Робітничо-селянського Червоного флоту. РККА і РККФ в 1920-і рр ................... 5

1.1 Стан армії ............................................... ......... 6

1.2 Керівництво армією ............................................... .... 8

1.3 Принципи комплектування армії .............................. 10

Глава II. Реформування РККА в 1930-і рр. Вплив реформ на розвиток Червоної армії ............................................ ................... 13

2.1 Про флоті, авіації, артилерії, бронетехніки, стрілецьких військах ...................................... .............................................. 13

Заключение.................................................................................15

Список літератури................................................ ...................... 17

Вступ

Історія Червоної армії має яскраві героїчні сторінки, а також трагічні і сумні. Радянська армія пережила в своєму розвитку кілька етапів, не раз піддавалася реформуванню і кадрових перестановок, її торкнулися репресії, модернізація та інші знайомі події. У даній роботі ми спробуємо простежити розвиток Червоної армії на початковому етапі її становлення - в 1920-1930- рр. Ця тема є актуальною, Так як вивчення історії становлення Червоної армії дозволить нам повніше зрозуміти події Другої світової війни, що особливо актуально на увазі святкування в цьому році річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Мета роботи: Розгляд реформ Червоної армії в 1920-1930-і рр. і їх впливу на її розвиток.

завдання роботи:

- Коротко охарактеризувати ситуація в країні на початку 1920-х рр .;

- Показати основні етапи створення Червоної армії в 1920-і рр .;

- Виявити причини проведення реформ в Червоній армії в 1920-і рр .;

- Проаналізувати результати реформ в Червоній армії в 1920-і рр .;

- Виявити причини проведення реформ в Червоній армії в 1930-і рр .;

- Проаналізувати результати реформ в Червоній армії в 1930-і рр.

хронологічні рамки роботи: 1920-1930-і рр. Вибір нижньої хронологічної межі обумовлений тим, що саме в 1920-і рр. відбувалося формування Червоної армії. Вибір верхньої хронологічної межі обумовлений тим, що в 1930-і рр. закінчилося реформування Червоної армії, були проведені зміни в кадровому складі і саме в такому вигляді вона вступила в бої Другої світової війни.

територіальні рамки: Територія Радянського Союзу в зазначений період.

структура роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та джерел і обумовлена ??метою і завданнями роботи.

 Перспективи подальшого розвитку. | Глава I. Створення Робітничо-селянської Червоної армії і Робітничо-селянського Червоного флоту. РККА і РККФ в 1920-і рр.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати