На головну

Тема № 17. Основи державного (конституційного) права США

  1. I. Александр II. Отмена крепостного права в России.
  2. I. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ........................................................................................... З
  3. II. Основи дидактики
  4. III. Права.
  5. IV Права и обязанности сторон - участников учебного процесса
  6. IV. Права и обязанности исполнителя
  7. Lt;3> См. подробнее: Ломакин Д. В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного законодательства. М.: Статут, 2005.

Семінарське заняття № 11 (2 год.)

Навчальна мета заняття: Під час роботи на семінарському занятті студенти повинні розглянути історію політико-правового розвитку США, Конституцію цієї країни. Крім того вони повинні розглянути засади державного та суспільного ладу, конституційно-правовий статус органів влади, її судової системі, а також територіальний устрій та територіальну організацію влади Сполучених Штатів. Студенти також мають вивчити основи правового статусу особи у США.

Навчальні питання:

1. Загальна характеристика Конституції США 1787 р.

2. Конституційний статус вищих органів державної влади США.

3. Державний устрій США.

4. Основи правового статусу особи у США.

Методичні вказівки:Надаючи характеристику Конституції США необхідно підкреслити її особливе місце серед всіх конституцій світу. При цьому спиратися треба на історико-політичні умови, яки призвели до появи цієї конституції, та прогресивні думки видатних філософів, яки знайшли в неї своє відображення.

Конституційний статус вищих органів влади в Сполучених штатах Америки має самобутню природу, и тому відповідь на друге питання будується на розгляді статусу окремих інститутів влади цієї країни, принципам за якими вони функціонують, їх взаємодії один з одним та із суспільством, а також особливостям, яки їм притаманні.

Під час відповіді на трете питання слід розглянути особливостях американського федералізму, як федералізму дуалістичному та основного принципу побудови державної системи в США. Акцент треба зробити на різноманітних рівня компетенції, яки існують всередині державного устрою Сполучених штатів Америки.

Надаючи характеристику основам правового статусу особи у США, необхідно зазначити, що американська правова доктрина базується на концепції природного походження прав і свобод людини. Треба розглянути ті документи конституційного значення, яки вперше в історії закріпили основні права і свободи, а саме: Декларацію прав шт. Віргінії, Декларацію незалежності США, яки були прийняті у 1776 р., а також Конституцію США 1787р. та ті 10 поправок до неї, яки отримали назву Білль про права. Окремо слід звернути увагу на акти Конгресу та Президента США, судові прецеденти, конституційні звичаї, а також конституції і законодавство штатів.

Питання цільових виступів:

1.Конституція США 1787р. її історичне коріння та вплив на подальший розвиток конституціоналізму у світі

2.Основи державного та суспільного ладу США

Теми для рефератів:

1. Американський федералізм.

2. Партійна система США.Тема № 11. Основи державного (конституційного) права ФРН | Тема № 21. Основи державного (конституційного) права ПАР

Методичні рекомендації до семінарських занять | Тема № 2 Конституції зарубіжних країн | Тема № 3 Засади конституційного ладу зарубіжних країн | Тема № 5. Форми зарубіжних держав | Тема № 6. Конституційні форми безпосередньої демократії зарубіжних країн | ЛІТЕРАТУРА. | Тема № 9 Основи державного (конституційного) права Великобританії | Тема № 10. Основи державного (конституційного) права Франції | Тема № 22. Основи державного (конституційного) права Австралії | ЛІТЕРАТУРА. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати