На головну

Приклад розрахунку параметрів настройки АЧР. | Завдання до розрахунково - графічної роботи №2 | Вибір уставок АВР |

Вибір уставок АЧР

  1. E) представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (за наявності).
  2. II. ВИБІР ТЕМИ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
  3. II. Вибір теми контрольної роботи
  4. II. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ І ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  5. II. Теми курсових робіт, їх вибір та затвердження
  6. III 3. Вибір педагогічної технології
  7. III 3. Вибір засобів навчання

Як правило подібними даннимідля розрахунку АЧРслужат:

1. Кількість незалежних ліній зв'язку, їх характер ( «сильні» або «слабкі»), наявність двоколових ліній зв'язку;

2. Можливість відділення електростанції або енергорайона з електростанцією від системи або можливість поділу енергосистеми на частини;

3. Добові графіки в різні періоди року із зазначенням максимальних і мінімальних навантажень при плановій роботі та роботі в режимі ремонту і відповідних їм перетоках потужності по лініях зв'язку всередині енергосистеми;

4. Відомості про наявний обертається резерві потужності, наявності систем регулювання активної потужності на електростанціях;

5. Інформація про можливі асинхронних режимах роботи;

6. Інформація про можливе накладення аварійних режимів при роботі енергосистеми по ремонтним схемами, і, перш за все, відключення:

- Найбільшого за потужністю генератора або блоку;

- Обох систем шин для потужної підстанції;

- Потужної електростанції для енергосистеми і т. Д .;

7. Розрахункові значення максимального та мінімального дефіциту активної потужності для різних випадків частотних аварій - від місцевої до системної.

Сумарна потужність підключених до АЧР навантажень повинна бути не менше 60% від споживання

Для розподілу обсягу розвантаження по окремим районам, необхідно прийняти:

- обсяг розвантаження по сигналу АЧР-1 повинен перевищувати максимальний дефіцит активної потужності на 5% від потужності навантаження в попередньому режимі приймається в запас, розрахованого окремо для кожного енергорайона;

- Обсяг розвантаження по сигналу АЧР-2, не суміщеного з розвантаженням за сигналом АЧР-1, перевищує потужність навантаження району не менше ніж на 10%.

Потім розподіляють максимальний обсяг розвантаження в енергорайоні і у всіх частинах енергосистеми по чергах АЧР-1.

Уставки по частоті вибирають через 0,1 Гц в діапазоні від 48,8 Гц до 47,5 Гц. Обсяги розвантаження по чергах розподіляють по можливості рівномірно. Такий підхід дозволяє оптимізувати обсяги розвантаження при частотних аваріях з різними дефіцитами потужності.

При обмеженій кількості частотних реле до перших черг АЧР-1 доцільно підключати великі обсяги навантаження, враховуючи при цьому відмінності між Р max і Р min. Мінімальний обсяг навантаження може бути повністю підключений до першої черги АЧР-1

Таблиця 2.1 Рекомендовані значення уставок для системи

частотного розвантаження

 черга  Уставки АЧР-1  Уставки АЧР-2
   Частота, Гц  Час, з  Частота пуску (повернення), Гц  Час, з
 1-1  48,8  від 0,15 до 0,3  49,0 (49,1)
 1-2  48,7
 1-3  48,6  48,9 (49,1)
 1-4  48,5
 1-5  48,4
 1-6  48,3  48,8 (49,1)
 1-7  48,2
 1-8  48,1
 1-9  48,0
 1-10  47,9  48,7 (49,1)
 1-11  47,8
 1-12  47,7
 1-13  47,6
 1-14  47,5

 

АЧР

АЧР повинна відповідати таким вимогам:

1. АЧР не повинна допускати зниження частоти нижче певного рівня на час, більший, ніж деякий допустимий (tдоп) Для цього рівня частоти. Тобто повинна забезпечуватися деяка гранично допустима частотно-тимчасова зона.

2. Сумарна потужність споживачів, відключених АЧР повинна бути по можливості мінімальною. АЧР повинна вступати в дію після того, як повністю або частково реалізується обертається резерв на теплових і атомних електростанціях. Якщо реалізованих обертових резервів немає, то потужність відключаються споживачів не повинна перевищувати виник аварійний дефіцит потужності.

3. АЧР повинна забезпечити підйом частоти до значень, при яких енергосистема може довго працювати. У тому випадку, якщо дефіцит виник через відділення частини енергосистеми від енергооб'єднання, то до АЧР ставиться вимога відновлення частоти до значень, при яких спрацьовує АПВУС (з улавливанием синхронизма) і можлива успішна ресинхронізація.

4. Економічний збиток при відключенні споживачів повинен бути по можливості мінімальним. Для виконання цієї вимоги в першу чергу відключаються менш відповідальні споживачі.

5. АЧР не повинна працювати при процесах, що відрізняються від перехідних процесів в енергосистемі при дефіциті потужності, але також супроводжуються зміною частоти.Завдання до розрахунково - графічної роботи №1 | Основні способи виконання АЧР
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати