Головна

особливості теорії

  1. Соціальні зміни (теорії, моделі, фактори).
  2. I. Теорії походження держави.
  3. II. Особливості рухової сфери.
  4. II. Структурний АНАЛІЗ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
  5. III. Особливості проведення розслідування нещасних випадків, що сталися в організаціях і у роботодавця - фізичної особи
  6. III. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
  7. IV. ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

Центральне поняття теорії розвиваючого навчання - діяльність дитини: ігрова, навчальна, трудова і спілкування. Головна методична завдання - залучення дітей в усі ускладнюються ситуації, ігрові за формою і навчальні за змістом. Гра і його вчення - одночасно. Цілеспрямована (повноцінна) навчальна діяльність (ЦКД).

На думку багатьох учителів, участь дитини в навчальному процесі і є навчальна діяльність. Але з точки зору теорії Д. Б. Ельконіна-В. В. Давидова не всяка діяльність дитини на уроці розглядається як навчальна, а тільки така, яка спрямована на отримання не зовнішніх, а внутрішніх результатів, на досягнення теоретичного рівня мислення, відтворення, конструювання знання.

Цілеспрямована (повноцінна) навчальна діяльність - особлива форма активності дитини, спрямована на зміну самого себе як суб'єкта навчання має такі відмінні якості:

Наявність у дитини внутрішніх пізнавальних мотивів, що йдуть від пізнавальних потреб. Виконуючи одну і ту ж діяльність, учень може керуватися абсолютно різними мотивами: забезпечувати свою безпеку; догоджати вчителю; виконувати обов'язки (роль) або шукати відповідь на своє запитання. Тільки наявність мотиву останнього типу визначає діяльність дитини як цілеспрямовану навчальну - ЦУД.

Наявність мети свідомого самозміни ( «Я це дізнаюся, зрозумію, вирішу»), розуміння і прийняття дитиною навчального завдання.

Позиція дитини як повноцінного суб'єкта діяльності, що здійснює самостійно всі етапи: цілепокладання, планування, реалізацію мети і аналіз (оцінку) результату.

Спрямованість на засвоєння теоретичних ЗУН, СУД: пошук і побудова підстав дій, оволодіння загальними принципами вирішення завдань певного класу.

Учень стає в положення дослідника-творця. Адже для того щоб він міг опанувати принципом, відкрити його, треба провести дослідження. У цьому сенсі ЦУД являє собою аналог дослідницької діяльності (квазі-дослідницька, квазі-художня). Всі правила і закони розподіляються самим дитиною.

Рефлексивний характер розгляду підстав власних дій. Досвід творчої рефлексії - основний елемент у формуванні особистості.

В технології Д. Б. Ельконіна-В. В. Давидова навчання здійснюється як цілеспрямована навчальна діяльність, в якій дитина свідомо ставить цілі і завдання самозміни і творчо їх досягає. Організувати її - основна і найбільш складну методичну завдання вчителя РВ.

В основу цієї системи розвивального навчання лягли результати досліджень психологічних особливостей дітей молодшого шкільного та підліткового віку, проведених видатним російським вченим Л. С. Виготським і його послідовниками. Її головні особливості:

Зміна предметного змісту навчання. Навчання проводиться в рамках звичайних шкільних програм, але на іншому якісному рівні. На відміну від традиційної, емпіричної педагогічної системи тут в основу дисциплін покладена система наукових понять

Відмова від репродуктивного способу навчання і перехід до діяльнісної педагогіки, в якій ключовою компетентністю є наявність у людини основ теоретичного мислення.

Головне завдання - освоєння учнями узагальнених способів дії. Це дозволяє навчитися школярам вирішувати велике коло приватних завдань за більш короткий відрізок навчального часу.

Перехід на колективно-розподілений тип діяльності між учителем і учнями, вчителем і окремим учнем, між учнями. Організація спільної творчої діяльності дітей з їх самостійного засвоєння знань.

Відкриття в дітях потенційних інтелектуальних і особистісних здібностей.

На сьогоднішній день система розвиваючого навчання Ельконіна-Давидова не має аналогів по ефективності навчання і виявлення творчих здібностей дітей.Основні принципи і поняття теорії Ельконіна-Давидова | Результати педагогічної системи РВ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати