На головну

І захисту курсової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

5.1. Керівництво курсовою роботою:

· Загальне керівництво і контроль виконання курсової роботи здійснює заступник директора з навчальної роботи. Проміжний контроль здійснюють керівники курсових робіт та голови МЦК. Основними функціями керівника курсової роботи є:

- Керівництво розробкою індивідуального плану підготовки та виконання курсової роботи;

- Консультування з питань змісту та послідовності виконання курсової роботи (призначення і завдання, структура і обсяг роботи, принципи розробки та оформлення, зразкову розподіл часу на виконання окремих частин курсової роботи);

- Надання допомоги студенту в підборі необхідної літератури;

- Контроль виконання курсової роботи;

- Підготовка до захисту курсової роботи;

- Обов'язкова присутність на захисті курсової роботи;

5.2. Виконання курсової роботи:

· На написання та оформлення курсової роботи відповідно до Державних вимог за фахом відводиться кількість годин календарного часу згідно з робочим навчальним планом коледжу.

· Студент відповідає за виконання індивідуального плану підготовки та виконання курсової роботи.

· Студент здає курсову роботу в друкованому та електронному видах.

· Рішення про допуск курсової роботи до захисту оформляється у вигляді запису на титульному аркуші за підписом керівника курсової роботи.

5.3. Захист курсової роботи:

Захист курсової роботи проводиться на відкритому засіданні МЦК.

На захист відводиться до 20 хв. на одного студента.

Процедура захисту включає:

- Доповідь студента (10 хв.);

- Запитання членів комісії;

- Відповіді студента на запитання;

- Заключне слово студента.

 Вимоги до оформлення курсової роботи | Оцінка і критерії оцінки курсової роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати