На головну

Вимоги до оформлення курсової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Загальні вимоги
  6. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  7. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи

· Обсяг курсової роботи повинен становити не менше 15, але не більше 25 сторінок друкованого тексту (без додатків);

· Текст курсової роботи виконується в друкованому (електронному) вигляді;

· Курсова робота повинна бути виконана на одній стороні білого паперу формату А4 (210х297 мм);

· Колір шрифту повинен бути чорним;

· Шрифт основного тексту - «Times New Roman";

· Набір тексту необхідно здійснювати стандартним 14 шрифтом;

· Заголовки слід набирати 16 шрифтом, виділяти напівжирним, вирівнювати по центру сторінки;

· Міжрядковий інтервал полуторний;

· Дозволяється інтервал між абзацами;

· Відступ в абзацах 10 мм;

· Поле ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє і нижнє - 20 мм;

· Використовувати перенесення слів;

· наскрізна нумерація;

· Додатки не нумеруються;

· Нумерація сторінки знизу посередині листа (на титульному аркуші номер сторінки не вказується, але він враховується в загальній кількості сторінок);

· Нумерація сторінок починається з 2-ї сторінки після титульного листа;

· Ілюстрації та таблиці, вміщені в тексті, включаються в загальну нумерацію сторінок;

· Повне вирівнювання ( «по ширині»);

· Титульний лист оформляється в форматі Times New Roman, 14 кегль (за винятком теми курсової роботи - 16 кегль), 1,5 інтервал. Розмір полів: верхніх - 20 мм, нижніх - 20 мм, правих - 15 мм, лівих - 30 мм.

· Список використаної літератури (назва «Список літератури» або «Бібліографія») повинен складати від 10 до 15 джерел (включаючи навчальну літературу, словники, періодичні видання).

· Список літератури оформляється відповідно до бібліографічних вимог ГОСТ 7.1-2003 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання бібліографічного списку ».

· Оформлення списку літератури розміщено на Порталі коледжу в розділі Бібліотека: Правила бібліографії.

· Курсова робота підшивається в папку.

 Курсова робота дослідно-експериментального характеру | І захисту курсової роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати