Головна

Тема 19. Культура Польщі у другій половині

  1. А) Господарство Польщі.
  2. Акторська культура юриста
  3. Архитектура и культура империи Каролингов
  4. Архитектура и культура рококо
  5. Бібіліографічна культура дослідника
  6. Біологічний фактор і спадковість не може повністю створи­ти особистість, так само як ні культура, ані соціальний досвід не передаються з генами.
  7. Бронзовый век на территории Казахстана. Андроновская археологическая культура.

Х років ХХ - на початку ХХІ ст.

План.

1. Розвиток освіти та науки в Польщі у другій половині 40-х років ХХ - на початку ХХІ ст.: досягнення, проблеми та перспективи.

2. Література. Художнє та образотворче мистецтво.

3. Музика. Театр.

4. Архітектура та містобудування.

5. Католицизм у Польщі на сучасному етапі. Розвиток інших релігійних конфесій.

6. Нові тенденції у розвитку сучасної польської культури.

7. Національна свідомість і становлення ідеології сучасної Польської держави.

8. Польсько-українське культурне співробітництво.

Література:

Яровий В. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн ХХ століття: Підруч. для вищих навч. закл. - К.: Генеза, 2005. - 816 с.

История южных и западных славян: В 2 т. Т. 2: Новейшее время: Учебник / Под ред. Г. Ф. Матвеева и З. С. Ненашевой. - 3-е издание. - М.: Изд-во Моск. ун-та: Изд-во «Печатные Традиции», 2008. - 368 с.

Газін В. П., Копилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки: 1945 - 2002. - К., 2004.

Бардах Ю., Леснородский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. - М., 1980.

Краткая история Польши. С древнейших времён до наших дней. - М., 1993.

Тымовский Михал, Кеневич Ян, Хольцер Ежи. История Польши / Пер. с польск. - М.: Весь мир, 2004. - 544 с.

Хорев В. А. Польская литература XX века. 1890-1990. М.: Польский издательский центр; Издательство «Индрик», 2009. - 352 с.

Тема 20. Культура Чехії та Словаччини у другій половиніСловаччина у 90-х рр. ХХ - на початку ХХІ ст. | Болгарія у 1945-1990 рр.

Білоруська РСР у 1945-1991 роках | Російська Федерація у 1990-х роках | Російської Федерації на початку ХХІ ст. | Республіка Білорусь у 90-х роках ХХ ст. | Білорусь на початку ХХІ ст. | Тема 13. Культура Білорусі на сучасному етапі | Польща у другій половині 1940-х - 1980-х роках | Семінарське заняття № 12 | У другій половині 1940-х - 1980-х роках | Чехія у 90-х рр. ХХ - на початку ХХІ ст. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати