Головна

Чехія у 90-х рр. ХХ - на початку ХХІ ст.

  1. Білорусь на початку ХХІ ст.
  2. Виникнення і розвиток соціологічної науки: класична соціологія кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя
  3. Відомі українські вчені II половини XIX - початку XX ст.
  4. Відомі українські митці другої половини XIX - початку XX ст.
  5. Внесок у розвиток вітчизняної педагогічної думки прогресивних діячів другої половини XIX - початку XX ст.
  6. Вплив постмодернізму на суспільну свідомість та культурне життя України кінця ХХ - початку ХХІ ст.
  7. Г) на початку ХХ ст. в США.

План.

1. Економічні реформи. Соціальний розвиток.

2. Функціонування політичної системи.

3. Зовнішня політика Чехії на сучасному етапі. Курс на євроінтеграцію.

4. Чесько-українські відносини.

Реферат:

Чесько-українські відносини на сучасному етапі.

Література:

Яровий В. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн ХХ століття: Підруч. для вищих навч. закл. - К.: Генеза, 2005. - 816 с.

История южных и западных славян: В 2 т. Т. 2: Новейшее время: Учебник / Под ред. Г. Ф. Матвеева и З. С. Ненашевой. - 3-е издание. - М.: Изд-во Моск. ун-та: Изд-во «Печатные Традиции», 2008. - 368 с.

Газін В. П., Копилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки: 1945 - 2002. - К., 2004.

Чехия и Словакия в ХХ веке: очерки истории: в 2 кн. / Отв. ред. В. В. Марьина; Ин-т славяноведения. - М.: Наука, 2005. - Кн. 2. - 2005. - 558 с.

Общественные трансформации в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (90-е годы XX века - начало XXI столетия). - М., 2008.

Коровицына Н. В. Чешский человек в первом десятилетии 2000-х годов (анализ материалов ЦИОМ ИС АН ЧР). - М., 2011. - 200 с.

Вовканич І. І., Свєженцева О. І. Особливості постсоціалістичної трансформації в Чеській республіці в 90-х роках ХХ ст. // www.nbuv.gov.ua/portal/soc.../st03.pdf.

Пробоїв О. А. Сучасний стан та перспективи економіки Чехії в контексті боргів країн Єврозони // Сталий розвиток економіки. - 2012. - №2. - С. 103-108.

Діброва А. Д., Жемойда О. В., Янчевський Р. В. Земельна реформа в Чехії та Словаччині: втрачена можливість для України // nbuv.gov.ua/portal//soc.../12dad.pdf.

Мотрук С. Чехія на шляху євроінтеграції / С. Мотрук // Історичний журнал. - 2008. - N 6. - С. 82-93.

Мотрук С. Українська громада в Чехії: історія та сьогодення / С. Мотрук // Історичний журнал. - 2006. - №5. - С. 38-48.

Мотрук С. Громадсько-культурне життя чеських українців на початку ХХІ ст. / С. Мотрук // Історичний журнал. - 2009. - № 5. - С. 43-53.

Основні поняття:Чеська республіка; конституція; політичний розвиток; соціально-економічний розвиток; життєвий рівень населення; «шокова» терапія; парламентська демократія; Європейський Союз; НАТО; євроінтеграція; Україна.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з теми:

Вивчаючи тему, рекомендуємо проаналізувати такі пункти:

1) соціально-економічні перетворення: реформи у соціально-економічній сфері (промисловості, сільському господарстві, торгівлі, життєвому рівні населення тощо), економічні успіхи, складнощі та протиріччя, наслідки;

2) політичні перетворення: зміни у політичному житті - провідні політичні партії при владі, їх діяльність, узгодженість, протистояння між ними; реформи у державно-політичній будові суспільства; характеристика діяльності президентів;

3) зовнішньополітичні орієнтири - вступ до Європейського Союзу, військово-політичного блоку НАТО; розвиток в нових міжнародних реаліях, геополітичне становище;

4) розвиток відносин з Україною: важливі угоди політичного, економічного та культурного співробітництва, проблеми та перспективи, досвід минулих відносин; міжконфесійні відносини, їх проблеми.

Дипломатичні відносини між Україною та Чеською Республікою було встановлено у січні 1993 року. Українсько-чеські відносини активізувалися після взаємних візитів президентів обох країн (1995, 1997 рр.). У 2003 році відбувся офіційний візит до Чехії міністра закордонних справ України А. М. Зленка. За обсягом товарообігу із Чехією Україна посідає друге місце серед країн СНД та Балтії (після Російської Федерації).

 У другій половині 1940-х - 1980-х роках | Словаччина у 90-х рр. ХХ - на початку ХХІ ст.

У середині 1960-х - першій половині 1980-х рр. | Перебудова» та розпад СРСР | Білоруська РСР у 1945-1991 роках | Російська Федерація у 1990-х роках | Російської Федерації на початку ХХІ ст. | Республіка Білорусь у 90-х роках ХХ ст. | Білорусь на початку ХХІ ст. | Тема 13. Культура Білорусі на сучасному етапі | Польща у другій половині 1940-х - 1980-х роках | Семінарське заняття № 12 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати