На головну

Польща у другій половині 1940-х - 1980-х роках

  1. Активная работа учащихся на уроках биологии - условие повышения качества обучения
  2. Алфавит и звуковой состав русского языка. Организация фонетико-графического разбора на уроках русского языка в начальной школе.
  3. Білоруська РСР у 1945-1991 роках
  4. В другій половині ХХ століття
  5. В яких містах України в першій половині XIX ст. було відкрито університети?
  6. В) Польща;
  7. Виды сопоставления и методика их применения на уроках литературы

(2 год.)

План.

1. Соціально-економічний та політичний розвиток ПНР у 1945-1960-х рр.

2. Події 1970 р. Епоха Е. Герека.

3. Політична і економічна криза на початку 80-х років. Створення незалежних профспілок "Солідарності".

4. Проведення "круглого столу". Парламентські вибори. Демонтаж тоталітарної системи.

Реферат:

Політичні кризи у ПНР в другій половині

1940-х - 1980-х роках в історіографії.

Література:

Яровий В. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн ХХ століття: Підруч. для вищих навч. закл. - К.: Генеза, 2005. - 816 с.

История южных и западных славян: В 2 т. Т. 2: Новейшее время: Учебник / Под ред. Г. Ф. Матвеева и З. С. Ненашевой. - 3-е издание. - М.: Изд-во Моск. ун-та: Изд-во «Печатные Традиции», 2008. - 368 с.

Газін В. П., Копилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки: 1945 - 2002. - К., 2004.

Тымовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. История Польши / Пер. с польск. - М.: Весь мир, 2004. - 544 с.

Дильонгова Г. Історія Польщі 1975-1990. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 237 с.

Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф., Покивайлова Т. А. Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советского типа: 1949-1953: Очерки истории. - М.: РОССПЭН, 2002.

Брониславский Е., Вачнадзе Г. Польский диалог. - Тбилиси, 1990.

Советский фактор в Восточной Европе: 1944-1953 гг.: Документы: в 2-х тт. - М., РОССПЭН, 1999-2002.

Волобуев В. В. Политическая оппозиция в Польше: 1956-1976 / Отв. ред. А. М. Орехов. - М., 2009.

Парсаданова В. С. Советско-польские отношения (1945 - 1949). - М., 1990.

Страшун Б. А. Конституционные перемены в Восточной Европе. 1989 - 1990 гг. - М., 1991.

Майорова О. Н. К вопросу о ходе переговоров власти и оппозиции за "круглым столом" 1989 года в Польше // Славяноведение. - 2007. - № 3. - С. 39-54.

Основні поняття:Тимчасовий уряд національної єдності; націоналізація; сільськогосподарський кооператив; Польська об'єднана робітнича партія; Комуністичне інформаційне бюро; Рада Економічної Взаємодопомоги; Варшавський Договір; соціалістичний табір; політична криза; життєвий рівень населення; соціально-економічний розвиток; політичний розвиток; військовий стан; профспілка "Солідарність"; демократична революція; тоталітарна система.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з теми:

Аналізуючи питання семінару, важливо звернути увагу на:

1) створення, склад та діяльність Тимчасового уряду національної єдності (28 червня 1945 р.), вибори до Законодавчого сейму у січні 1947 р.; діяльність ПОРП та Комуністичне інформаційне бюро; прийняття, зміст Конституції ПНР (1952 р.); 2) соціально-економічний розвиток окремих періодів: аграрна реформа 1944-1949 рр., створення кооперативів та подальша їх ліквідація; націоналізація великої і середньої промисловості, частини транспорту, банків, торгівлі; плани розвитку народного господарства; соціально-економічні проблеми 60-х-80-х рр. ХХ ст.; життєвий рівень населення; 3) політичні кризи: 1948, 1956, 1968, 1970, 1976, 1981, 1989 рр. (охарактеризувати причини, хід та наслідки їх для країни); демократичні зміни наприкінці 80-х - на початку 90-х рр.; 4) міжнародна політика: вирішення питання про польські кордони; договори про дружбу і взаємодопомогу з Радянським Союзом та іншими соціалістичними країнами, з НДР та ФРН про кордони; вступ до Ради Економічної Взаємодопомоги, до складу країн Варшавського Договору, зміцнення співробітництва із соціалістичними країнами; участь у міжнародних договорах про заборону випробувань ядерної зброї тощо.

Зокрема, зазначимо, що у соціально-економічному розвитку післявоєнної Польщі важливе значення мала аграрна реформа 1944-1949 рр., що передбачала: конфіскацію земель поміщиків і передачу їх селянам у приватну власність (6 млн. га було розподілено по 5 га на господарство; 12% земель було націоналізовано); великим землевласникам встановлювався максимум 50 га (Східна Польща), 100 га (Західна Польща), право наймати до 5 чоловік на сільськогосподарські роботи. Близько 3 млн. німців відселили з Гданська і Щецина. Навесні 1948 р., за рішенням Комінформбюро, в Польщі почали створюватись кооперативи (по типу колгоспів), до яких вступили спочатку 7% селян, а у 1948-1955 рр. організовано 10 тисяч кооперативів. Також необхідно додати, що за декретом від 5 січня 1946 р. відбулася націоналізація великої та середньої промисловості частини транспорту, банків, торгівлі; шестирічний план розвитку народного господарства 1950-1955 рр. передбачав фінансування автомобіле-, тракторобудування, легкої промисловості, будівництво морських портів, побудовано 500 промислових об'єктів тощо.

Щодо політичних криз, необхідно зазначити, що у серпні - вересні 1948 р. Перший секретар ППР В. Гомулка виступив проти ідеї СРСР щодо колективізації сільського господарства у Польщі; у червні 1956 р., під впливом ХХ з'їзду КПРС, відбулося повстання робочих та інтелігенції в м. Познані (пленум ЦК ПОРП визнав необхідність заходів щодо підвищення життєвого рівня трудящих, ліквідації політичного терору, звільнення політичних в'язнів, пом'якшення цензури друку, децентралізація держапарату; розпуску кооперативів у сільському господарстві та ін.); у 1970 р. відбулися події на гданських судноверфях (вимоги політичної свободи, підвищення зарплати, надання додаткової відпустки жінкам, щодо розвитку житлового будівництва, ліквідації валютних магазинів); у грудні 1981 р. було запроваджено воєнний стан після реєстрації профспілки "Солідарність" та її конфлікту з урядом (під тиском СРСР); з 6 лютого по 6 квітня 1989 р. відбувся Круглий стіл політичних сил (представників урядової коаліції, членів профспілки"Солідарність", католицької церкви): парламент знову став двопалатним; проведено вибори до парламенту; відновлено профспілковий і політичний плюралізм, легалізовано "Солідарність"; відновлено посаду Президента.

На Потсдамській конференції 1945 року було остаточно вирішено питання про польські кордони. Договори про дружбу і взаємодопомогу з Радянським Союзом мали важливе значення, зокрема, для економічного розвитку Польщі (надання пільгових кредитів, участь радянських спеціалістів у промисловому будівництві тощо). З іншого боку, країна потрапила у сферу геополітичних інтересів СРСР, що позначилося особливо негативно на її політичному розвитку. Тому оцінка впливу СРСР на розвиток Польщі у другій половині 1940-х - 1980-х роках має бути в аналізі студентами всебічною і виваженою.

 Тема 13. Культура Білорусі на сучасному етапі | Семінарське заняття № 12

Соціально-економічний та політичний розвиток СРСР | СРСР у добу хрущовської відлиги | У середині 1960-х - першій половині 1980-х рр. | Перебудова» та розпад СРСР | Білоруська РСР у 1945-1991 роках | Російська Федерація у 1990-х роках | Російської Федерації на початку ХХІ ст. | Республіка Білорусь у 90-х роках ХХ ст. | Білорусь на початку ХХІ ст. | У другій половині 1940-х - 1980-х роках |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати