На головну

Капітан Е. Ковальов | Сутність процесу встановлення радіозв'язку. | Види радіообміну. | Види радіограм, сигналів і їх категорії терміновості. | Черговість передачі радіограм і сигналів. | АПАРАТНИЙ ЖУРНАЛ РАДІОСТАНЦІЇ | передача сигналу | При несенні чергування | Обов'язки начальника радіостанції | Безпека зв'язку |

Апаратний журнал ведеться черговим радистом.

  1. http://archive.neicon.ru/xmlui/ -Журнали по соціології, економіки та менеджменту, психології, історії, політології, філології, релігієзнавства, кримінології та ін.
  2. II. Порядок ведення журналу поїзних телефонограм
  3. II. Технологія підготовки журналістських творів
  4. III. Проблемно-аналітична журналістика
  5. А чи є вона, жіноча журналістика?
  6. Авторське право журналістів
  7. Аналіз класного журналу

У журналі записуються:

> дата і час прийому і здачі чергування;

> дата і час розгортання і згортання радіостанції, типи антен; відкриття та закриття роботи на прийом і передачу, обмеження в роботі радіозв'язку;

> час встановлення зв'язку, перерви зв'язку і їх причини з докладним записом службового радіообміну при встановленні і відновленні радіозв'язку; запити пароля і відповіді кореспондента; розпорядження чергового по радіоцентр;

> номера і кількість груп (слів прийнятих (переданих) радіограм і підтвердження їх прийому; причини затримки в передачі (прийомі) радіограм: відмітки про радиограммах, переданих (прийнятих) безквітанціонним способом;

> передані (прийняті) сигнали і підтвердження їх прийому; позивні (прізвища) посадових осіб, яким домен бути повідомлений прийнятий сигнал;

> позивні (прізвища) посадових осіб, провівши »переговори по радіо; номінали робочих і запасних частот, що використовуються для зв'язку і час їх зміни;

> види роботи по кожному каналу окремо;

>фаміліі осіб, які взяли канал для ведення обміну з телеграфної чи телефонної станції; додані повернення каналу на радіоцентр для додаткової перевірки і регулювання; перевірки часу;

>Случаі появи навмисних перешкод і їх характер; порушення дисципліни зв'язку; (Записуються повністю); відмови в роботі апаратури; підсумки роботи за добу.

Проти кожного запису в апаратній журналі вказується час. При великому навантаженні час може вказуватися не проти кожного запису, через кожні 5-10 хвилин. Крім того, якщо це полегшує роботу або необхідно з іншої причини, черговий радист може записувати в журналі, що він приймає і передає.

Робити записи на окремих аркушах паперу ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Записи в апаратній журналі виробляються розбірливо. Позивні кодові скорочення записуються по одному разу. Виправлення і підчистки в журналі ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ. Все, невірно записане, акуратно закреслюється.

Ведення апаратного журналу не повинно знижувати оперативності обміну. При наявності великої і термінової навантаження в апаратній журналі записуються тільки номери прийнятих (переданих) радіограм, кількість груп в них,

час прийому (передачі) і підтвердження про прийом. Всі інші записи відновлюються по пам'яті при першій можливості.

Результат (підсумок) роботи радіостанції за минулу добу підводиться в апаратній журналі станом на 24.00 за московським часом черговим радистом. В результаті роботи радіостанції за добу вказуються: кількість прийнятих і переданих радіограм, груп сигналів, загальний час роботи радіостанції на прийом і передачу.

Повсякденний контроль за веденням апаратних журналів черговими радистами покладається на начальників радіостанцій, начальників змін, чергових по радіозв'язку.

Закінчені апаратні журнали зберігаються протягом 2-х місяців, які виходять телеграми і контрольна стрічка - три доби в експедиції. Після закінчення встановленого терміну зберігання, апаратне журнали і радіограми знищуються встановленим порядком.

(РРС ч. 2 додаток 5, ст. 153-161)

 Передача і прийом команд, коротких повідомлень і розпоряджень. | Встановлення слуховий радіозв'язку
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати