На головну

Теми рефератів

  1. V. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
  2. V.1. Теми для рефератів
  3. Вимоги до написання рефератів
  4. Загальні вимоги до оформлення рефератів.
  5. Зразкова тематика рефератів і доповідей
  6. Методичні рекомендації щодо написання рефератів
  7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ

1. Ціна як регулятор розвитку ринкової економіки.

2. Ціна в ринковій економіці: суть, види і фактори ціноутворення.

3. Особливості ціноутворення на продукцію сільського господарства.

4. Паритет цін та механізм його забезпечення в ринковій економіці.

Тести

1. В ринковій економіці застосовуються такі методи ціноутворення:

а) "середні витрати плюс прибуток ";

б) метод встановлення єдиної ціни із включенням в неї витрат на доставку;

в) метод "за рівнянням поточних цін (за рівнянням конкуренції)"

г) всі відповіді вірні.

2. Залежно від рівня встановлення та регулювання ціни поділяються на:

а) централізовано-фінансові;

б) гуртові;

в) закупівельні;

г) роздрібні.

3. Цінову конкурентоспроможність (ЦК) визначають за формулою (Ц-ціна 1 ц продукції; СР- виробнича собівартість 1ц реалізованої продукції):

а) ЦК = Ц: (Ц-СР)

б) ЦК = (Ц- СР) : Ц

в) ЦК = Ц х (Ц-СР)

г) ЦК = Ц : СР х 100

4. Ціна, що включає витрати на виробництво продукції, а також середній прибуток підприємства на весь авансований капітал, ПДВ підприємства, акцизний збір - називається:

а) гуртовою ціною;

б) роздрібною ціною;

в) ціною споживача;

г) ціною виробництва.

5. Метод визначення ціни "витрати+ прибуток" полягає в тому, що:

а) витрат додається фіксований розмір прибутку;

б) підприємство розраховує ціну, виходячи з мінімальних витрат і без планування прибутку;

в) ціну розраховують додаванням до витрат на виробництво товару і збут певної надбавки (коефіцієнта);

г) ціна визначається, як цільова для конкретного ринку з урахуванням діючих чинників або цільового прибутку.НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ | Цвета камней и их свойства
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати