На головну

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

  1. II ВИДАЧА ЗАВДАННЯ І ВИБІР ВАРІАНТУ
  2. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  3. II. Завдання та вправи
  4. II. Завдання та вправи
  5. II. Завдання та вправи
  6. II. Завдання та вправи
  7. II. Завдання та вправи

Завдання 1. Розрахувати середню ціну реалізації основних видів продукції сільського господарства та визначити відносну та абсолютну зміну. Результати розрахунку проаналізувати.

Таблиця 1.

Динаміка рівня цін по видах продукції

Види продукції Роки В середньому по району за звітний рік Відхилення
200__ 200__. 200__ По господарству 200_ до 200_ До даних району
± % ±
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Висновок:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 2: Визначити критичний обсяг продажу (точку беззбитковості) основного виду продукції на підприємстві. Обґрунтувати результати дослідження.

Таблиця 2.

Розрахунок точки беззбитковості при виробництві основних видів продукції в аграрному підприємстві

Показник Зерно Цукрові буряки Молоко Приріст ВРХ Разом
Виручка від реалізації, тис. грн.          
Частка в обсязі продажу,%          
Обсяг виробництва, ц         Х
Обсяг реалізації, ц         Х
Ціна за 1 ц, грн.         Х
Змінні витрати, тис. грн.          
Змінні витрати на 1 ц продукції, грн.         Х
Прибуток, тис. грн.          
Маржинальний дохід, тис. грн.          
Маржинальний доход на 1 ц продукції, грн.[ряд.5-ряд.7]         Х
Постійні витрати, тис. грн.          
Точка беззбитковості для виробництва продукції, ц [ряд 11 / ряд 10]         Х
Точка беззбитковості при реалізації продукції, тис. грн. [ряд 12 × ряд 5]          
Зона безпеки, ц [(ряд 3 - ряд 12)×100/ ряд3]         Х

 

Висновок

 
 
 
 
 
 
 

Питання для самоконтролю.

1. Сформулюйте економічний зміст ціни.

2. Дайте характеристику рівноважної ціни.

3. Поясніть відмінність ціни виробника від ціни споживача.

4. Назвіть види цін та їх характеристики.

5. Що таке фактори ціноутворення?

6. Що таке ціноутворення?

7. Дайте характеристику витратних методів ціноутворення. -

8. Назвіть позитивні та негативні сторони методу "витрати плюс прибуток".

9. Напишіть формули методу надбавок до ціни.

10. Поясніть зміст методу тендерного ціноутворення.Терміни і поняття. | Теми рефератів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати