На головну

Дослід 6. Визначення вмісту Кальцію і Магнію

  1. II. Визначення коефіцієнтів світловідбиття оздоблювальних матеріалів.
  2. Oslash;Рєстрація температури тіла та визначення температурних кривих
  3. s Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
  4. Uuml; Класифікація джерел наукових правових досліджень.
  5. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА
  6. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО - ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

Прилади та обладнання: конічна колба, стакан, бюретка, циліндр, піпетка з дозатором, піпетка, бюретка, індикаторний папір,

Реактиви:

1. 0,1 або 0,05 н розчин трилону Б.

2. Хлоридно-аміачний буфер (100 мл 20% розчину NH4Cl і 100 мл 20% амоніаку доводять дистильованою водою).

3. 10% розчин NaOH.

4. Хромоген чорний або хром темно синій кислотний.

5. Мурексид, суміш з кухонною сіллю 1:99 або 5:95.

6. 1 н розчин HCl (83,5 мл концентрованої кислоти доводять до 1 літра дистильованою водою);

7. 10%-ний розчин NH2OH∙HCl і 10%-ний розчин Na2SO3.

8. Бромна вода.

У конічну колбу поміщають 100 мл досліджуваної води, додають 1-2 мл 10% розчину натрій гідроксиду. Для усунення впливу Mn, Cu, Zn вносять після підлуговування 5 крапель гідроксиламіній хлориду (NH2OH∙HCl або (NH3OH)Cl) і 1 мл натрій сульфіду. Потім додають 10 крапель спиртового розчину мурексиду або приблизно 100 мг сухої суміші мурексиду з натрій хлоридом і відразу титрують розчином трилону Б до появи інтенсивного фіолетового забарвлення - вміст іонів Кальцію. Після цього титрований розчин нейтралізують 1 н розчином хлоридної кислоти (2-3) мл. При подальшому нагріванні цього розчину з додаванням 1 краплі бромної води досягається розкладання мурексиду. Потім додають 5 мл хлоридно-аміачного буферу, 6 крапель індикатора хрому темно синього або хромогену чорного Т і титрують трилоном Б до отримання синього або синього з зеленуватим відтінком забарвлення - розраховують вміст іонів Магнію.

Розрахунок:

, мг-екв; де

a - об'єм трилону Б, мл;

N - нормальність трилону Б, моль/л;

V - об'єм води, взятої для дослідження, мл.

= мг Mg2+/л;

= мг Ca2+/л.

 Дослід 4. Кількісне визначення фосфатів у природній воді | Дослід 7. Визначення перманганатної окиснюваності в кислому середовищі
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати