На головну

Тема №6. Дивідендна політика і структура капіталу.

  1. Cклад та структура витрат та структура витрат на виробництво і реалізацію продукції
  2. Dasein-анализ Л. Бинсвангера. Структура существования: бытие-в-мире, бытие-за-пределами-мира.
  3. II. Структура
  4. II. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
  5. II. Структура и численность совета
  6. II. Структура класу та взаємостосунки.

САМОСТІЙНА РОБОТА

З навчальної дисципліни

«Фінанси корпорацій»

Модуль І. Корпорація і формування її фінансових ресурсів. Дивідендна політика і фінансове планування корпорацій.

Тема №1. Особливості корпоративних фінансів, задачі та критерії прийняття фінансових рішень.

1. Поняття корпоративних фінансів.

2. Критерії прийняття фінансових рішень

3. Складний відсоток та приведена вартість.

4. Приведена вартість облігацій та акцій.

Тема №2. Мета фінансового управління, вартість інформації; час і невизначеність.

1. Аналіз інформації на фінансових ринках.

2. Аналіз фінансових коефіцієнтів.

Тема №3. Прийняття інвестиційних рішень за методом чистої приведеної вартості.

1. Принцип окупності проектів.

2. Принцип дисконтування грошових потоків.

Тема №4. Планування довгострокових вкладень та ризик.

1. Ринок капіталів.

2. Зважена вартість капіталу.

3. Управління інвестиційним портфелем корпорації.

4. Структура капіталу і витрати компанії на капітал.

Тема №5. Джерела фінансування корпорацій. Організація емісії.

1. Організація емісії звичайних акцій.

2. Організація емісії привілейованихакцій.

3. Венчурний капітал: поняття та характеристика.

Тема №6. Дивідендна політика і структура капіталу.

1. Особливості дивідендної політики.

2. Рішення компанії про виплату дивідендів.

3. Розрахунок ціни акції.

4. Викуп акцій.

 Розподіл питань для контрольних робіт | Економічний зміст прибутку і рентабельності, їх роль для розвитку підприємництва
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати