На головну

Суть управління інвестиційними ризиками суб'єкта господарювання, його етапи та методи.

  1. I. ЕТИКА І СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ
  2. VI. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
  3. VII. ДЕРЖАВНЕ Й САМОВРЯДНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ СЕЛА І СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
  4. Автоматизована система управління
  5. Автоматизована система управління
  6. Автоматизована система управління
  7. Адміністративні методи управління

Тема 4.

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Суть управління інвестиційними ризиками суб'єкта господарювання, його етапи та методи.

Управління інвестиційними ризиками суб'єкта господарювання - це сукупність послідовних і взаємопов'язаних дій, що спрямовані на визначення інвестиційних ризиків, повну та точну оцінку їх впливу на результати інвестиційної діяльності, а також мінімізацію негативного впливу цих ризиків.

У процесі управління інвестиційними ризиками відбувається проходження наступних етапів:

1) визначення всіх можливих методів нейтралізації інвестиційних ризиків;

2) здійснення оцінки доцільності застосування окремих методів нейтралізації інвестиційних ризиків;

3) вибір найефективнішого методу нейтралізації інвестиційних ризиків;

4) застосування вибраного методу нейтралізації інвестиційних ризиків;

5) здійснення контролю за реалізацією вибраного методу нейтралізації інвестиційних ризиків;

6) здійснення оцінки ефективності реалізації вибраного методу нейтралізації інвестиційних ризиків.

Найбільш поширеними методами нейтралізації інвестиційних ризиків суб'єкта господарювання є такі:

1) Диверсифікація інвестиційних ризиків - це інвестування фінансових ресурсів у більш ніж один вид активів, тобто процес розподілу інвестицій між різними об'єктами вкладення, які безпосередньо між собою не пов'язані.

2) Страхування інвестиційних ризиків - це "передача" ризиків страховим компаніям. Окремі види інвестиційних ризиків (наприклад, ризики, які пов'язані з нестабільністю внутрішньополітичної ситуації в країні, куди спрямовуються інвестиції) не підлягають "передачі" страховим компаніям. Страхування таких ризиків здійснюється через створення державних гарантійних фондів, які мають забезпечити певні гарантії інвестицій в економіку країни.

3) Хеджування інвестиційних ризиків - це процес страхування виникнення можливих збитків шляхом перенесення ризику зміни ціни з однієї особи на іншу.

4) Розподіл інвестиційних ризиків - це часткова "передача" партнерам ризиків за операціями з інвестиційної діяльності.

 Фінансова відповідальність за порушення системи оподаткування | Управління ризиками інвестиційних проектів.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати