Головна

Статика (основні положення).

  1. Дайте визначення поняття "контроль". Охарактеризуйте модель процесу контролю (основні складові процесу контролю та їх взаємозв'язки).
  2. Е кернеулік векторының ағыны. Гаусс теоремасы және оны электростатикалық өрістің кернеулігін есептеуге қолдану.
  3. Статика
  4. СТАТИКА
  5. Фундаментальними категоріями(основні поняття) педагогіки є: виховання, навчання, освіта.

Статика - розділ механіки, який вивчає умови рівноваги матеріальних тіл під дією сил.

Основні поняття статики:

- абсолютно тверде тіло - це тіло, яке не деформується під дією сил (відстань між 2-ма довільними точками тіла незмінна);

- матеріальна точка - це тіло, розмірами якого можна нехтувати в умовах конкретної задачі;

- сила - міра механічної взаємодії тіл;

- система сил - сукупність сил, що прикладені (діють ) на дане тіло.

У статиці вводиться поняття моменту сили відносно точки (центра моменту).

Момент сили відносно центра виступає мірилом обертальної дії сили на тіло.

Модулем моменту сили - відносно довільного центра зветься добуток центра модуля сили на її плече - найкоротшу відстань від центра моменту до лінії дії сили.

Момент сили відносно центра має знак (додатній момент), коли сила намагається обертати тіло довкола центра моменту проти годинникової стрілки.

Момент сили має від'ємний знак - обертання за годинниковою стрілкою.

Плече - відрізок [OA] - довжина перпендикуляра, який проведено з точки О (центра моменту) до лінії дії сили .

Одиниця виміру моменту сили відносно центра:

Умови рівноваги тіла (тіл) під дією довільної системи сил формулюються у основній теоремі статики:

довільна просторова система сил може бути зведена до однієї сили - головного вектору системи та до однієї пари сил з моментом, що дорівнює головному моменту системи сил відносно центру зведення .

Площина система сил (І-а форма):Вказати помилкове твердження | Гранулометричний аналіз ґрунтів методом піпетки.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати