Головна

Вказати помилкове твердження

  1. А. В. ТОЛСТИХ ВВАЖАЄ, ЩО ПРЕДМЕТ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ - «ОСОБИСТІСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЇЇ ОНТОГЕНЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ». ЯК ВИ РОЗУМІЄТЕ ЦЕ ТВЕРДЖЕННЯ?
  2. Виберіть твердження, які розкривають напрямки діяльності товариства «Просвіта».
  3. ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
  4. Вибір та затвердження теми роботи
  5. Виникнення праслов'ян: теорії походження та їх наукові підтвердження.
  6. Виписати, вказати групу та застосування препарату

1 (1).

Запитання:

Позитивно заряджена частинка, що входить до складу ядра атома називається:

2 (2).

Запитання:

Скільки електронів міститься в електронній оболонці нейтрального атома, в атомному ядрі якого 6 протонів і 8 нейтронів?

3 (3).

Запитання:

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі ізотопу карбону

4 (4).

Запитання:

Як називають нейтрально заряджену частинку, що входить до складу ядра атома?

5 (5).

Запитання:

Чи суперечить планетарна модель атома законам класичної електродинаміки Максвелла?

6 (6).

Запитання:

Скільки нейтронів містить ядро

7 (7).

Запитання:

Хто запропонував ядерну (планетарну) модель будови атома?

8 (8).

Запитання:

Які частинки є нуклонами?

9 (9).

Запитання:

Заряд ядра атома деякого хімічного елемента дорівнює Який порядковий номер цього елемента у періодичній системі хімічних елементів Менделєєва?

10 (10).

Запитання:

Навколо ядра атома обертаються частинки, які мають назву:

Тема: "Закон радіоактивного розпаду" (8)

1 (11).

Запитання:

Що таке період піврозпаду радіоактивного елемента?

2 (12).

Запитання:

Хто відкрив явище природної радіоактивності?

3 (13).

Запитання:

Що таке ізотопи?

4 (14).

Запитання:

Що є одиницею активності радіоактивного препарату у системі СІ?

5 (15).

Запитання:

Яка компонента радіоактивного випромінювання має найбільшу проникну здатність?

6 (16).

Запитання:

Скільки відсотків ядер атомів радіоактивного елемента розпадеться протягом інтервалу часу, який дорівнює двом періодам піврозпаду?

7 (17).

Запитання:

Що таке гамма-промені?

8 (18).

Запитання:

Що є причиною виникнення радіоактивного випромінювання?

Тема: "Основні точки і лінії небесної сфери. Сузір'я" (7)

1 (19).

Запитання:

Екліптикою називається:

2 (20).

Запитання:

Всього на небі нараховується сузір'їв:

3 (21).

Запитання:

Точкою надира називається:

4 (22).

Запитання:

Небесна сфера:

5 (23).

Запитання:

Видимі шляхи зірок при русі по небу паралельні:

6 (24).

Запитання:

Зенітом називається:

7 (25).

Запитання:

Небесна сфера - це:

Тема: "Зоряний і сонячний час" (6)

1 (26).

Запитання:

Якщо корабель перетинає лінію зміни дати, ідучи з сходу на захід 21 березня, то в північ:

2 (27).

Запитання:

Знайдіть невірне твердження о григоріанському календарі:

3 (28).

Запитання:

Назвіть основну причину зміни дня и ночі:

4 (29).

Запитання:

Середні сонячна доба:

5 (30).

Запитання:

Проміжок часу між двома однойменними конфігураціями називається:

6 (31).

Запитання:

Сузір'я Великої Ведмедиці здійснює повний оберт навколо Полярної зірки за час, рівний:

Тема: "Земля і Місяць" (5)

1 (32).

Запитання:

Космонавту на Місяці для орієнтиру не допоможе земний компас, так як

2 (33).

Запитання:

Перша висадка людини на Місяць і безпосереднє дослідження місячної поверхні американськими астронавтами Нейлом Армстронгом і Эдвіном Олдріном була у:

3 (34).

Запитання:

Під час останньої чверті:

4 (35).

Запитання:

Якщо раннім вечором на горизонті побачимо криваво-червоний Місяць, що сходить, то це:

5 (36).

Запитання:

На сьогоднішній час Земля має атмосферу, маса якої наближено дорівнює:

Тема: "Планети-гіганти та їхні супутники" (7)

1 (37).

Запитання:

У якій з планет Сонячної системи найменша маса?

2 (38).

Запитання:

Галатея і Тритон - супутники планети:

3 (39).

Запитання:

Атмосфера Юпітера складається переважно з:

4 (40).

Запитання:

Планета, навколо якої обертаються супутники Оберон і Титанія:

5 (41).

Запитання:

У якій планеті Сонячної системи не виявлені кільця?

6 (42).

Запитання:

У якій планеті Сонячної системи не має кілець?

7 (43).

Запитання:

Найбільший періодом обертання навколо Сонця, рівний наближено 250 років, має планета

Тема: "Планети земної групи" (7)

1 (44).

Запитання:

До планет земної групи відносяться:

2 (45).

Запитання:

На якій планеті Сонячної системи найбільші сонячні сутки:

3 (46).

Запитання:

Фобос и Деймос - супутники планети

4 (47).

Запитання:

Найближча до Сонця планета:

5 (48).

Запитання:

Знайдіть правильне розташування планет земної групи у порядку віддалення від Сонця:

6 (49).

Запитання:

Велике протиставлення Марса повторюється через:

7 (50).

Запитання:

На якій з планет Сонячної системи є наслідки вулканічної діяльності?

Тема: "Основні відомості про Сонце" (7)

1 (51).

Запитання:

Знайдіть неправильне твердження:

2 (52).

Запитання:

Сонце сходить точно в точці сходу, а заходить точно в точці заходу, залишаючись над горизонтом рівно 12 годин:

3 (53).

Запитання:

Назвіть основну причину різної тривалості дня и ночі в різний час року

4 (54).

Запитання:

Сонце залишається над горизонтом північного півкулі довше, ніж в інші дні

5 (55).

Запитання:

Агрегатний стан речовини в ядрі Сонця:

6 (56).

Запитання:

Внутрішня частина Сонця, в якій тиск і температура настільки великі, що можуть відбуватися термоядерні реакції, називається:

7 (57).

Запитання:

На Землі корону Сонця неможна побачити в будь-який час, тому що :

Тема: "Будова Сонця. Джерела його енергії" (8)

1 (58).

Запитання:

Маси найбільш холодного й щільного газу, що піднімаються над хромосферою Сонця на десятки й сотні тисяч кілометрів, називаються...

2 (59).

Запитання:

Перенос енергії з надр Сонця на поверхню виконується шлях:

3 (60).

Запитання:

Найбільш інтенсивними лініями в сонячному спектрі є :

4 (61).

Запитання:

Що таке гранули?

5 (62).

Запитання:

Виберіть вірне твердження:

6 (63).

Запитання:

Верхня частина атмосфери Сонця називається:

7 (64).

Запитання:

Що побачить споглядач, який знаходиться на Місяці з видимої сторони, в той час, як на Землі повне сонячне затемнення?

8 (65).

Запитання:

Сьогодні спостерігалось повне сонячне затемнення. Через два тижня:

Тема: "Сонячна активність та її вплив на Землю" (7)

1 (66).

Запитання:

Найбільш потужні і швидкі за часом прояви сонячної активності :

2 (67).

Запитання:

Хто вперше, застосувавши телескоп, виявив переміщення плям по диску Сонця?

3 (68).

Запитання:

Яскраві області, що оточують плями на Сонце, називаються:

4 (69).

Запитання:

Розміри великих плям на Сонці...

5 (70).

Запитання:

Які явища характерні для Сонця в період високої сонячної активності?

6 (71).

Запитання:

В 2000 році спостерігався максимум сонячних плям. Укажіть приблизно рік найближчого максимуму сонячної активності:

7 (72).

Запитання:

Сонячна активність досягає максимуму в середньому кожні:

Тема: "Будова нашої Галактики" (6)

1 (73).

Запитання:

Якщо зірки в нашій Галактиці рухаються в різних напрямках, причому відносна швидкість руху зірок досягає сотні кілометрів за секунду, то слід чекати, що обриси сузір'їв суттєво зміняться:

2 (74).

Запитання:

У результаті якої основної причини деякі астероїди можуть виходити з пояса астероїдів, що розташовується між орбітами Марса і Юпітера?

3 (75).

Запитання:

Молочний Шлях - це:

4 (76).

Запитання:

Найбільш компактна область Галактики, в якій спостерігається велика концентрація зірок - тисячі в кожному кубічному парсеку, - називається:

5 (77).

Запитання:

Центр нашої Галактики знаходиться в напрямку:

6 (78).

Запитання:

Число зірок в нашій Галактиці:

Тема: "Всесвіт" (5)

1 (79).

Запитання:

Всесвіт - це:

2 (80).

Запитання:

Космологія - це наука про:

3 (81).

Запитання:

На підставі експериментальних фактів про розширення Всесвіті й наявності реліктового випромінювання за теорією еволюції гарячого Всесвіту можна зробити висновок, що

4 (82).

Запитання:

Всесвіт за сучасними космологічними уявленнями:

5 (83).

Запитання:

Займає наша Галактика особливе місце у Всесвіті?

Тема: "Рівняння Ейнштейна для фотоефекта, фотон" (12)

1 (84).

Запитання:

Яку дію світла використовують при фотографуванні?

2 (85).

Запитання:

За якою формулою розраховують імпульс фотона?

3 (86).

Запитання:

Якою буквою позначають сталу Планка?

4 (87).

Запитання:

За якою формулою розраховують енергію фотона?

5 (88).

Запитання:

За якою формулою розраховують масу фотона?

6 (89).

Запитання:

Фотон - це ...

7 (90).

Запитання:

Червона межа фотоефекту для платини - 233,3 нм. Чи спостерігатиметься фотоефект при освітленні платини світлом з меншою довжиною хвилі?

8 (91).

Запитання:

Частоти двох фотонів такі, що Порівняйте енергії цих фотонів.

9 (92).

Запитання:

Провели три досліди з фотоефекту, освітлюючи цинкову пластину: білим світлом, ультрафіолетовими променями і рентгенівськими променями. У якому з дослідів швидкість вибитих електронів буде найбільшою?

10 (93).

Запитання:

Фотони якого електромагнітного випромінювання мають найбільшу енергію?

11 (94).

Запитання:

Червона межа фотоефекту для платини - 233,3 нм. Чи спостерігатиметься фотоефект при освітленні платини світлом з більшою довжиною хвилі?

12 (95).

Запитання:

Який вигляд має рівняння Ейнштейна для фотоефекту?

Тема: "Фотоефект і його закони" (8)

1 (96).

Запитання:

Що називають фотоефектом?

2 (97).

Запитання:

На що витрачається енергія фотона, коли він під час фотоефекту вириває електрон із металу?

3 (98).

Запитання:

Вказати помилкове твердження

4 (99).

Запитання:

Перший закон фотоефекту - ...

5 (100).

Запитання:

Як впливає освітленість поверхні металу на явище фотоефекту?

6 (101).

Запитання:

Другий закон фотоефекту - ...

7 (102).

Запитання:

Третій закон фотоефекту - ...

8 (103).

Запитання:

Як називають окремі порції енергії, що ними поширюються електромагнітні випромінювання?

Тема: "Явище електромагнітної індукції" (6)

1 (104).

Запитання:

Змінне магнітне поле супроводжується виникненням у навколишньому просторі ...

2 (105).

Запитання:

Індукційний струм у замкнутому контурі має такий напрям, що створений ним магнітний потік через площу, обмежену контуром, прагне компенсувати ту зміну магнітного потоку, яка викликає даний струм. Це є формулювання:

3 (106).

Запитання:

Іскра або дуга між проводом і трамвайною дугою, між ножами рубильників під час їх розмикання - це ...

4 (107).

Запитання:

Через плоску поверхню обмежену контуром провідника, рівномірно змінився магнітний потік на 6 Вб протягом 1,5 с. Яка ЕРС індукції виникла у провіднику?

5 (108).

Запитання:

ЕРС індукції прямо пропорційна швидкості зміни магнітного потоку через площу, обмежену контуром замкнутого провідника. Так формулюється

6 (109).

Запитання:

Напрям індукційного струму в котушці, яка перебуває у змінному магнітному полі, можна визначити за правилом...

Тема: "Енергія магнітного поля провідника зі струмом" (4)

1 (110).

Запитання:

Магнітне поле котушки зі струмом має енергію :

2 (111).

Запитання:

Як зміниться енергія магнітного поля контуру при збільшенні сили струму в ньому в 3 рази?

3 (112).

Запитання:

Як зміниться енергія магнітного поля контуру при зменшенні сили струму в ньому в 2 рази?

4 (113).

Запитання:

Чому дорівнює енергія магнітного поля котушки індуктивністю 2 Гн, якщо по ній проходить струм силою 3 А

Тема: "Фізичні величини і одиниці вимірювання" (15)

1 (114).

Запитання:

За одиницю вимірювання магнітного потоку приймають

2 (115).

Запитання:

За одиницю вимірювання енергії магнітного поля приймають

3 (116).

Запитання:

За одиницю вимірювання швидкості зміни сили струму приймають

4 (117).

Запитання:

За одиницю вимірювання магнітної індукції приймають

5 (118).

Запитання:

За одиницю вимірювання індуктивності провідника приймають

6 (119).

Запитання:

Яку фізичну величину позначають буквою В?

7 (120).

Запитання:

Яку фізичну величину позначають буквою L ?

8 (121).

Запитання:

Яку фізичну величину позначають

9 (122).

Запитання:

Яку фізичну величину позначають

10 (123).

Запитання:

Яку фізичну величину позначають

11 (124).

Запитання:

Яку фізичну величину позначають

12 (125).

Запитання:

Яку фізичну величину позначають W ?

13 (126).

Запитання:

Встановіть відповідність між назвою фізичної величини і її позначенням

14 (127).

Запитання:

Встановіть відповідність між назвою фізичної величини і її одиницею виміру

15 (128).

Запитання:

Встановіть відповідність між назвою фізичної величини і її позначенням

Тема: "Індуктивність котушки" (4)

1 (129).

Запитання:

У котушці індуктивністю 0,2 Гн виникає ЕРС самоіндукції 20 В. Визначте середню швидкість зміни сили струму в котушці.

2 (130).

Запитання:

Чи вплине на індуктивність котушки зі сталевим осердям підвищення її температури?

3 (131).

Запитання:

Для чого при вимиканні потужного електродвигуна спочатку потрібно зменшити сили струму в ньому, а відтак повністю вимкнути струм?

4 (132).

Запитання:

За якою формулою розраховують ЕРС індукції, яка виникає у котушці, що перебуває у змінному магнітному полі?

Тема: "Фізичні величини і одиниці вимірювання-1" (6)

1 (133).

Запитання:

Встановіть відповідність між назвою фізичної величини і її позначенням

2 (134).

Запитання:

Сполучити відповідні величини, що характеризують механічні коливання пружинного маятника і електромагнітні величини коливального контуру

3 (135).

Запитання:

Сполучити відповідні величини, що характеризують механічні коливання пружинного маятника і електромагнітні величини коливального контуру

4 (136).

Запитання:

Що прийнято за одиницю вимірювання амплітудного значення напруги?

5 (137).

Запитання:

Як називають величину, що визначає кількість коливань, що відбуваються за 2П(пі) секунд?

6 (138).

Запитання:

Встановіть відповідність між фізичною величиною і її одиницею вимірю

Тема: "Вільні електромагнітні коливання" (7)

1 (139).

Запитання:

За яким законом змінюється з часом заряд конденсатора в ідеальному коливальному контурі під час протікання в ньому вільних електромагнітних коливань?

2 (140).

Запитання:

За яким законом змінюється з часом сила струму в ідеальному коливальному контурі під час протікання в ньому вільних електромагнітних коливань?

3 (141).

Запитання:

За яким законом змінюється з часом напруга на конденсаторі в ідеальному коливальному контурі під час протікання в ньому вільних електромагнітних коливань?

4 (142).

Запитання:

Як називають найпростіше електричне коло, в якому можуть існувати вільні електромагнітні коливання?

5 (143).

Запитання:

За якою формулою визначають частоту вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі?

6 (144).

Запитання:

Від чого залежить частота вільних електромагнітних коливань в ідеальному коливальному контурі?

7 (145).

Запитання:

Який період електромагнітних коливань у контурі, якщо за одну секунду відбувається 5 коливань?

Тема: "Формула Томсона" (6)

1 (146).

Запитання:

Формула Томсона записується так:

2 (147).

Запитання:

Як зміниться частота вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі, якщо збільшити втричі початковий (максимальний) заряд конденсатора цього контуру?

3 (148).

Запитання:

Увімкнутий у коливальний контур конденсатор заповнили діелектриком з діелектричною проникністю У скільки разів змінилась частота власних коливань контуру?

4 (149).

Запитання:

Як зміниться частота вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі, якщо індуктивність котушки збільшити в 9 разів?

5 (150).

Запитання:

Як зміниться період вільних електромагнітних коливань, якщо індуктивність котушки збільшити в 4 рази?

6 (151).

Запитання:

Як зміниться період вільних електромагнітних коливань при зменшенні електроємності в 4 рази?

Тема: "Зв'язок між масою і енергією, швидкість світла" (5)

1 (152).

Запитання:

Будь-яке тіло, яке вільно рухається має енергію (в теорії відносності):

2 (153).

Запитання:

Хто вперше прийшов до нових уявлень про простір і час?

3 (154).

Запитання:

Чи може тіло рухатись відносно деякої системи відліку зі швидкістю, яка перевищує швидкість світла в вакуумі?

4 (155).

Запитання:

Яка величина є однаковою у будь-якій інерціальній системі відліку?

5 (156).

Запитання:

Закон Ейнштейна про взаємозв'язок маси і енергії має вигляд:

Тема: "Світло як електромагнітні хвилі" (12)

1 (157).

Запитання:

Електричний вібратор - ...

2 (158).

Запитання:

Швидкість світла у вакуумі дорівнює:

3 (159).

Запитання:

За якою формулою розрахують абсолютний показник заломлення світла для даної речовини?

4 (160).

Запитання:

Яке явище лежить в основі просвітлення оптики?

5 (161).

Запитання:

Між якими кольорами розміщений жовтий колір у спектрі білого світла?

6 (162).

Запитання:

Які хвилі називають когерентними?

7 (163).

Запитання:

Хто встановив закон заломлення світла?

8 (164).

Запитання:

Який вигляд має умова спостерігання максимуму у дифракційній картині, що утворилась унаслідок проходження світла крізь дифракційну решітку?

9 (165).

Запитання:

На якому явищі заснована дія спектроскопа?

10 (166).

Запитання:

Що таке кут падіння променя на деяку поверхню?

11 (167).

Запитання:

Що таке кут заломлення променя?

12 (168).

Запитання:

Що таке кут відбивання променя від поверхні розділу двох середовищ?

Тема: "Механічні хвилі. Звукові хвилі" (5)

1 (169).

Запитання:

Пружні хвилі з частотою, нижчою за 16 Гц, називають

2 (170).

Запитання:

У різних речовинах і за різних умов швидкість звуку

3 (171).

Запитання:

Звукові хвилі поширюються з...

4 (172).

Запитання:

Розділ фізики, який вивчає способи збудження звукових хвиль, їх поширення і взаємодію з середовищем, називають

5 (173).

Запитання:

Звукові хвилі з частотами, що перевищують 20000 Гц, називають

Тема: "Трансформатор" (5)

1 (174).

Запитання:

Яке співвідношення між ЕРС індукції в обмотках трансформатора та кількістю витків у них?

2 (175).

Запитання:

Чи може трансформатор одночасно зі зниженням напруги зменшувати силу змінного струму?

3 (176).

Запитання:

В підвищувальному трансформаторі коефіцієнт трансформації...

4 (177).

Запитання:

У знижувальному трансформаторі коефіцієнт трансформації...

5 (178).

Запитання:

Коефіцієнтом трансформації трансформатора називається відношення...

Тема: "Вимушені електромагнітні коливання" (5)

1 (179).

Запитання:

Вимушені електромагнітні коливання - ...

2 (180).

Запитання:

Вказати неправильне твердження:

3 (181).

Запитання:

Амплітуда вимушених коливань...

4 (182).

Запитання:

Від яких параметрів кола залежить резонансна частота контуру з незначним активним опором?

5 (183).

Запитання:

Резонанс - різке зростання амплітуди вимушених коливань у випадку, коли частота зміни зовнішньої сили, яка діє на систему, ...Питому теплоту згорання палива позначають буквою | Статика (основні положення).
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати