На головну

За регіональною належністю інвесторів

  1. Розподіл і спеціалізація інженерних військ за бойовим призначенням та організаційною належністю.

· Національні (внутрішні) - характеризують вкладення капіталу резидентами (юридичними або фізичними особами) даної країни в об'єкти інвестування на її території

· Іноземні - передбачають вкладення капіталу нерезидентами в об'єкти (інструменти) інвестування даної країни

Наведена класифікація інвестицій підприємства відображає найбільш суттєві їх ознаки. Виділення й уточнення класифікаційних ознак та основних видів інвестицій дозволяє визначити основні об'єкти аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

Завдання аналізу інвестиційної діяльності:

а) загальна оцінка інвестиційних потреб;

б) вибір напрямів інвестиційної діяльності та інвестиційних проектів підприємств;

в) аналіз форм інвестування та їх ризику;

г) аналіз доходності фінансових інвестицій;

д) аналіз ефективності інвестиційних проектів та розробка заходів поліпшення інвестиційної діяльності підприємств

Основні об'єкти аналізу інвестиційної діяльності:

− обсяг інвестицій (їх видів);

− структура інвестицій.

Мета економічного аналізу інвестиційної діяльності на підприємстві полягає у виборі найбільш ефективних і реальних інвестиційних проектів та обґрунтуванні програм їх реалізації.

Етапи аналізу інвестиційної діяльності:

− аналіз інвестиційної привабливості;

− аналіз інвестиційних проектів;

− аналіз фінансових інвестицій.

Джерела інформаціїаналізу інвестиційної діяльності:

1) Первинні документи:

− Акт списання основних засобів (ОЗ-3).

− Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ОЗ-1).

− Акт приймання-здачі відремонтованих реконструйованих та модернізованих об'єктів (ОЗ-2);

− Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (ОЗ-5).

− Векселі, облігації, акції, виписки банку, ВКО, довідки бухгалтерії, акти приймання-передачі

2) Регістри обліку

− Журнал 3; відомість 3.1; відомість 3.4; журнал 4; відомість 4.1; відомість 4.2; відомість 4.3.

3) Фінансова звітність

− Ф. № 1 «Баланс»,

− ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»,

− ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

4) Статистична звітність

− ф. № 2-кб «Звіт про будівництво будівель і споруд»;

− ф. №2-інвестиції «Звіт про капітальні інвестиції»;

− ф. № 2-Б «Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів»;

− ф. № 1-буд «Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт»;

− ф. № 10-ЗЕЗ «Звіт підприємства (організації) про інвестиції в Україну»;

− ф. № 2-кб «Звіт про введення в дію основних фондів, будівель, споруд та потужностей»

5) Інші джерела:

− Проектно-кошторисна документація, планові та звітні дані капітального будівництва, сітьові та календарні графіки виконання робіт за об'єктамиЗначення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності | Аналіз інвестиційної привабливості об'єктів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати