На головну

Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності

  1. II. Відмітки про прибуття на місце практики, призначення, переводи і вибуття
  2. III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
  3. III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення
  4. IX. Матеріали методичного забезпечення основного етапу роботи.
  5. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
  6. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  7. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття.

Тема 1. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

Розвиток підприємства, вдосконалення виробництва та підвищення його ефективності безпосередньо пов'язані з інвестиційною діяльністю.

Проблема здійснення інвестиційної діяльності стала однією з найактуальніших у процесі реформування економіки України. Пошук і мобілізація джерел інвестування, з одного боку, та реалізація програми інвестування, з іншого, стали актуальними в усіх галузях економічної діяльності. Без здійснення інвестицій неможливий нормальний процес виробництва. Побудова нових економічних відносин неможлива без активізації інвестиційних процесів і поліпшення якості управління ними на рівні підприємств. В умовах переходу України до стійкого економічного розвитку підвищуються вимоги до розробки інвестиційних проектів і прийняття управлінських рішень з метою зменшення ризику при їх реалізації. З метою мінімізації ризиків необхідно здійснити відбір інвестицій уже на стадії планування, тому головна роль в управлінні інвестиціями належить саме аналізу. У випадку, якщо невигідний інвестиційний проект впроваджується без попередніх розрахунків, то ринковий механізм автоматично руйнує створюваний інвестиційний об'єкт, а інвестор отримує збитки.

Відповідно до П(СБО) №4 «Звіт про рух грошових коштів» інвестиційна діяльність - придбання й реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не являються складовою частиною еквівалентів коштів. Таким чином, з діяльності виключаються короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в визначені суми коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їхньої вартості.

З точки зору фінансових параметрів інвестиції - це будь-які види активів, що вкладаються у господарську діяльність з метою наступного отримання доходу. З економічної точки зору інвестиції розглядаються як витрати на створення (придбання), розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу.

Найбільш розширена та деталізована класифікація інвестицій була запропонована І. А. Бланком:Тестові завдання з курсу | За регіональною належністю інвесторів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати