На головну

Розрахунок кількість питань у квитку на іспиті (заліку).

  1. ЦД. 08 Робочі процеси, конструкція і основи розрахунку автомобільних двигунів
  2. I БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРИ I ВИКОРИСТАННЯ акредитивної форми розрахунків
  3. I ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ
  4. I. 4. Закон Біо - Савара - Лапласа і його застосування до розрахунку магнітних полів.
  5. I. Приблизний перелік питань для підготовки до іспиту
  6. I.1 Розрахунок w (X) при заданій масі (або обсязі) компонентів розчину
  7. I.1. Розрахунок вартості сировини

Якщо кількість балів, набрана студентом протягом семестру мало для отримання бажаної оцінки (заліку) «автоматом» або якщо не виконані будь-які інші умови пункту 4 Правил проведення аудиторних занять, самостійної роботи і оцінки знань студентів за курсом, то студент має право виключити за своїм вибором певну кількість питань квитка в залежності від набраної суми балів.

Розрахунок кількості виключаються питань здійснюватися за формулою:

 , де

Vр - Розрахункова кількість питань у квитку, на яке студент повинен відповісти в процесі іспиту (заліку)

Vб - Номінальна кількість питань у квитку по курсу

Bмакс - Встановлене максимальну кількість балів за курсом

Bнаб - Кількість балів фактично набране студентом на останній день залікової тижня

Якщо не виконується хоча б одна умова з пункту 4 Правил проведення аудиторних занять, самостійної роботи і оцінки знань студентів за курсом, а кількість фактично набраних балів перевищує максимально встановлену кількість балів за курсом, то в квитку залишається 1 питання.Складові рейтингової оцінки | Державне Дослідне Підприємство
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати