На головну

Складові рейтингової оцінки

  1. II. Загальні поняття оцінки
  2. II. Загальні поняття оцінки
  3. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ОЦІНКИ поточного та підсумкового ЗАНЯТИЙ (змістовий модуль).
  4. II. Приклад розрахунків оцінки ефективності роботи лікаря педіатра дільничного
  5. III. 3. Критерії оцінки педагогічних інновацій
  6. III. Перелік фізичних вправ для перевірки та оцінки фізичної підготовленості військовослужбовців
  7. III. Процедура оцінки курсової роботи
 № п / п  СКЛАДОВІ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ  БАЛ
 1.  Відповідь на питання в ході опитування:  
   - Питання, сформульований студентом, що дозволяє прояснити, поглибити або розвинути тему доповіді.  0,5
   - Питання, що стимулюють повтор частини доповіді (визначень, статистичних даних, дат, імен і т.д.)
   - Закриті питання, які потребують відповіді так чи ні
   - Питання, що стосуються особистості доповідача
   - Розгорнутий повністю самостійний пошук правильної відповіді
   - Відповідь за допомогою групи і (або) викладача  0,5
   - доповнення  0,5-1
 2.  Розробка графічної (структурно-логічної) схеми:  0-N
   - Здане в строк (максимальна кількість балів по кожній темі вказано у відповідній програмі до матеріалів курсу)  N * k, де N-кількість балів за тему, k - поправочний коефіцієнт
   - поправочний коефіцієнт  За щотижня затримки k знижується на 0,1; kвих = 1
     
 3.  Доповідь на основі розробленої графічної схеми із застосуванням мультимедійних засобів (слайди)  0-4
   Доповідь, виконаний без використання мультимедійних засобів  0-3
   Відсутність вільного володіння текстом доповіді (читання)
     
 4.  Проміжна контрольна робота:  
   - Максимально можлива оцінка
   - За кожну правильну відповідь на запитання  Залежно від кількості питань
     
 5.  Циклова контрольна робота:  
   - Максимально можлива оцінка
   - За кожну правильну відповідь на запитання  Залежно від кількості питань
     
 6.  Участь у діловій грі (тренінгу)  0-5
     
   Рецензування ділової гри (тренінгу)  0-3
     
 7.  Домашнє завдання:  
   - Здане в строк (кількість балів встановлюється для кожного завдання окремо)  N * k, де N-кількість балів за тему, k - поправочний коефіцієнт
   - поправочний коефіцієнт  За кожне заняття затримки k знижується на 0,1; kвих = 1
 8.  Щоденник самоспостереження:  
   - Зданий в строк  2 * k,
   - поправочний коефіцієнт  За кожне заняття затримки k знижується на 0,1; kвих = 1
     
 9.  Лабораторні роботи :  
   - Здача звіту в строк  дивись матеріали по курсу
   - поправочний коефіцієнт  За кожне заняття затримки k знижується на 0,1
     
 10.  Курсовий проект:  
   - Уявлення записки по курсовому проекту до залікової тижня
   його презентація (захист) до залікової тижня
     
 11.  додаткові бали  
   - Обробка результатів тестування групи  5-10
   - Переклад наукового тексту з іноземної мови (20 сторінок)
   - Участь в наукових конференціях
   - Розробка ділової гри  10-20
   - Розробка питань до контрольної роботи (тестів з відповідями)  10 (за 75 питань)

 

2. Отримання екзаменаційних оцінок і заліком «автоматом».

Студент може бути звільнений від іспиту з оцінкою:

«Задовільно» - 60-79% від максимальної кількості балів за курсом

«Добре» - 80-89% від максимальної кількості балів за курсом

«Відмінно» - 90% більше від максимальної кількості балів за курсом

Студент може бути звільнений від заліку, якщо за підсумками семестру він набрав 90% і більше від максимальної кількості балів за курсом.За якими правилами складається бібліографічний опис документа? | Розрахунок кількість питань у квитку на іспиті (заліку).
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати