На головну

Розрахунок економії від зменшення рівня захворюваності або травматизму

  1. IV. Світлотехнічний розрахунок.
  2. VII.1 Матеріали контролю вихідного рівня знань, навичок та вмінь
  3. VII.1 Матеріали контролю вихідного рівня знань, навичок та вмінь
  4. VII.1 Матеріали контролю вихідного рівня знань, навичок та вмінь
  5. VII.1 Матеріали контролю вихідного рівня знань, навичок та вмінь
  6. VII.1 Матеріали контролю вихідного рівня знань, навичок та вмінь
  7. VII.1 Матеріали контролю вихідного рівня знань, навичок та вмінь
Скорочення витрат робочого часу за рахунок зменшення рівня захворюваності (травматизму) за певний час ΔД визначається за формулою:   де Д1, Д2 - кількість днів непрацездатності через хвороби або травми на 100 працівників відповідно до і після вжиття заходів; Ч3 - річна середньооблікова чисельність працівників, осіб.
2. Зростання продуктивності праці ΔW розраховується за формулою:     де Зв - вартість виробленої продукції за зміну на одного працівника промислово-виробничого персоналу; Рп - вартість річної товарної продукції підприємства.
3. Річна економія зарплати Ез за рахунок зростання продуктивності праці при зменшенні рівня захворюваності і травматизму обчислюється за формулою:   де Чср - середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу; Зр - середньорічна заробітна плата одного працівника з відрахуваннями на соціальне страхування.
4. Річна економія на собівартості продукції Ес за рахунок зменшення умовно постійних витрат установлюється так:   де У - умовно постійні витрати у виробничій собівартості річного обсягу товарної продукції.
5. Економія за рахунок зменшення коштів на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності визначається за формулою:   де Пд - середньоденна сума допомоги по тимчасовій непрацездатності.  
Річна економія за рахунок зниження рівня захворюваності становить: Ерз = Ез + Ес + Есс.

Приклад 1 Розрахувати економічний ефект, одержаний у результаті скорочення плинності кадрів. Вихідні дані: коефіцієнт плинності кадрів, пов'язаної з умовами праці у поточному році, Кп. у - 0,09; продуктивність праці у поточному році, П - 74,5 тис. грн; плинність кадрів Чос, осіб - 28; коефіцієнт плинності кадрів у минулому році, Кп. м - 0,35; у поточному році Кп. п - 0,26; коефіцієнт втрат підприємства залежно від річного виробітку працівника, Квт - 0,037. Розрахунок економічного ефекту:  
Приклад 2 Обчислити економічний ефект за рахунок скорочення чисельності працівників у шкідливих умовах праці при відміні додаткової відпустки. Вихідні дані: середня заробітна плата, зс - 320 грн; скорочення чисельності працівників, зайнятих у шкідливих умовах, Ч - 25 осіб; додаткова відпустка за роботу у шкідливих умовах, дд - 12 днів; тривалість відпустки в умовах праці, приведених до вимог санітарно-гігієнічних норм Дс, днів- 18 днів. Розрахунок економічного ефекту:  
Приклад 3 Унаслідок впровадження протишумових заходів (установлення шумоглушителів) знижено шум з 94-108 до 70-71 Дб, що дозволило збільшити питому вагу тривалості фази підвищеної працездатності у загальному фонді робочого дня (в середньому по ділянці). Вихідні дані: питома вага тривалості фази підвищеної працездатності в загальному фонді робочого дня до впровадження заходів - 0,47 %; після впровадження заходів - 0,62 %; частка продукції, яку випускає ділянка, в загальному обсязі продукції підприємства - 5%; річний випуск продукції ділянкою до впровадження заходів - 90 000 грн; після впровадження заходів - 95 000 грн; умовно постійні витрати в собівартості річного випуску продукції - 18 000 грн; собівартість технологічного устаткування на ділянці - 10 000 грн.   Розрахунок економічної ефективності: 1. Приріст продуктивності праці на ділянці, %: де р - питома вага тривалості фази підвищеної працездатності у загальному фонді робочого часу до впровадження заходів щодо поліпшення умов праці; р' - те саме після впровадження заходів; K - поправочний коефіцієнт, який враховує долю приросту продуктивності праці залежно від функціонального стану організму людини в різних умовах праці (0,20). . Приріст продуктивності праці по підприємству, %: . 2. Приріст обсягу виробництва на ділянці, %: де В1 і В2 - річний обсяг виробництва до і після впровадження заходів, грн. 3. Економія на ділянці по умовно постійних витратах, грн: , де У - річна сума умовно постійних витрат у собівартості продукції. 4. Економія від зниження капіталовкладень за рахунок поліпшення використання устаткування: , де Фб - балансова собівартість устаткування; Еп - нормативний коефіцієнт порівняльної економічної ефективності (0,15). Річна економія

 Щодо поліпшення умов і охорони праці для оцінки їх соціальної ефективності | Перечень основных затрат на ОТ на предприятии
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати