На головну

Характеристика методів аналізу травматизму

  1. I. Загальна характеристика уроку.
  2. I. Общая характеристика
  3. I. Общая характеристика желез внутренней секреции
  4. II. ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ
  5. II. Качественная характеристика преподавателя ОБЖ (БЖ)
  6. II. Характеристика принципов в системе ФВ.
1. Статистичний метод а) коефіцієнта частоти (Kч.т) , де N - кількість врахованих нещасних випадків на виробництві за звітний період з утратою працездатності на один і більше днів; Ч - середньооблікова чисельність працівників за звітний період часу. Даний показник визначається на 1000 осіб облікової чисельності працівників. б) коефіцієнта тяжкості (Kт.т) де Д - сума днів непрацездатності по всіх нещасних випадках; N - загальна кількість нещасних випадків. в) коефіцієнта виробничих витрат (Kв.в) . г) показник непрацездатності (Пн) визначається за формулою: , де Д - число людино-днів непрацездатності постраждалих; д) показник матеріальних наслідків (Пм) , де М - матеріальні наслідки нещасних випадків за звітний період часу, грн; є) показник витрат (Пв) на попередження нещасних випадків за звітний період , де З - витрати на попередження нещасних випадків за звітний період. При статистичному методі аналізу загальної захворюваності на виробництві використовуються наступні відносні показники: а) показник частоти випадків захворюваності (Іч.в) та днів непрацездатності (Іг.д) визначається на 100 працівників: , де Б - кількість випадків захворювань; Д - число днів захворювань за звітний період; Ч - середньооблікова чисельність працівників у звітному періоді. б) показник тяжкості захворюваності (або показник середньої тривалості одного випадку захворювання (Пд.з) , де Д - кількість днів тимчасової непрацездатності; Б - кількість випадків захворювань.
2. Груповий метод  
3. Топографічний метод  
4. Монографічний метод  
5. Економічний метод Матеріальні (Мтр) витрати визначаються за формулою: де Птр - витрати виробництва внаслідок нещасних випадків; Етр - економічні витрати; Стр - соціальні витрати.
6. Ергономічний метод  
7. Метод сіткового моделювання і керування  
8. Метод анкетування  Гроші та закони грошового обігу | Щодо поліпшення умов і охорони праці для оцінки їх соціальної ефективності
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати