На головну

Система журналістських жанрів

 1. Google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad); Жилые дома с каркасными безригельными системами
 2. HLA - система; классы антигенов, биологические функции, практическое значение HLA-типирования.
 3. II. Проблемы формирования и управления отношениями собственности в экономических системах.
 4. II. Система органов исполнительной власти
 5. III БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ
 6. III. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 7. III.3. Система классификационных единиц

Основу кожного номера повинні складати проблемні, аналітичні матеріали. Вагоме місце займають різноманітні жанри інформації та, перш за все, інформаційна замітка. Зрозуміло, що в кожному номері бажано бачити матеріали різних жанрів - репортажі та рецензії, огляди та аналіз преси, нариси і фейлетони... Що більше їх на шпальтах, то різноманітніше і змістовніше виглядає видання, то ширшу аудиторію приверне новий номер. І все ж одночасна присутність всіх жанрів у кожному номері не обов'язкова. Проте в комплекті видання необхідно використовувати всі жанри журналістики.

Жанр - історично стабільна форма журналістських творів, спосіб «упакування» фактів і думок. Повторювані багато разів форми подачі інформації усвідомлюються спочатку самими журналістами, а згодом і дослідниками преси як більш-менш усталені, «канонічні». Водночас кожен талановитий журналіст механічно не повторює уже кимось знайдене: дотримуючись певних закономірностей, він творить у певній мірі свою модифікацію жанру. Жанрові пошуки в журналістиці безперервні, як безперервні у ній пошуки нових тем, нових підходів до тем традиційних. Багатство жанрової палітри журналістики - це разом із тим посилення її ідейного впливу на аудиторію.

Детальніше про творчий підхід у журналістиці читайте у книзі Нерух О. О. "Першооснови журналістської творчості"http://bdpu.org/sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/osn_gur/nerukh_uch.pdf або http://www.studmed.ru/neruh-oo-pershoosnovi-zhurnalstskoyi-tvorchost_7d1d5e3e56d.html

Однак,поділ журналістських творів на жанрові групи і жанри досить умовний. Між окремими жанрами, як і між жанровими підгрупами, немає, зрозуміло, неперехідних меж. «Жива», практична журналістика завжди багатша за наукові уявлення про неї, тому творчість журналіста важко вкласти у прокрустове ложе схем і класифікацій. Додамо також, що дотримуватися будь за що «чистоти» жанру - заняття не із вдячних, але не можна водночас цілком погоджуватися з тими авторами, що проповідують теорію «змішування» жанрів.

1. Інформаційні жанри (Покликані інформувати читача про те, що відбувається чи відбулося, не коментуючи факти реального життя. Головна ознака - новизна факту та висока оперативність у відтворенні інформації)

· замітка - найпростіший жанр оперативного газетного повідомлення. Головні ознаки: новизна, стислість у подачі новини, ощадливість тексту, який не повинен перевищувати 35-40 рядків, точність і зрозумілість його для масового читача. Може містити оцінку, коментар журналіста.

· звіт - це інформаційне повідомлення про роботу та перебіг заходу, у якому брала участь певна група людей. Таким заходом може бути наукова конференція, збори громадської організації, спортивні змагання, художні виставки тощо. У тексті звіту можуть міститися елементи аналізу, оцінки.

· інтерв'ю - це жанр, що подає важливу новину у вигляді відповідей особи на запитання журналіста.

Цікаву та корисну інформацію можна знайти у книзі справжнього майстра інтерв'ю, відомого американського журналіста, теле- й радіоведучогоЛаррі Кінга «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно»,а також у статтіНедопитанського М. І. «Сучасна практика журналістського інтерв'ю: стратегія запитання»(посилання на статтю:http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1239)

· репортаж - це жанр, який передбачає оперативну та яскраву розповідь про подію, ситуацію, явище. Обов'язковою вимогою до репортажу є ефект присутності, достовірності, спостереження.

Дізнайся більше у навчальному посібнику українського майстра репортажу В. Карпенка «Журналістика: основи професіональної комунікації», а також у книзі Ю. Фучика «Репортаж, написаний під шибеницею»

2. Аналітичні жанри (Головна відмінність між інформаційними та аналітичними жанрами в наявності аналізу поданого матеріалу. В аналітичних жанрах часові кордони матеріалу значно ширші. Наприклад, у переважній більшості кореспонденцій, оглядах преси аналіз, висновки, як правило, будуються на вивченні системи фактів, статистичних даних за тривалий проміжок часу)

· кореспонденція - жанр, у якому на конкретному життєвому матеріалі розглядається певна тема, ставиться проблема та пропонуються шляхи її розв'язання. Це один із рухомих жанрів: часом він наближається до репортажу, в інших випадках має елементи нарису, статті, фейлетону.

· стаття - найважливіший аналітичний жанр журналістики, що на підставі розгляду та зіставлення значної групи фактів чи ситуацій ґрунтовно й глибоко трактує, осмислює й теоретично узагальнює проблеми соціальної дійсності. Кореспонденція ще будується на фактах, стаття - на аналізі проблем (саме проблема є предметом статті).

· журналістське розслідування - це найскладніший журналістський жанр, який грає на всіх регістрах сприйняття: й аналітичному, й емоційному. Він об'єднує в собі елементи інтерв'ю, портрета, репортажу, хроніки. У ході розслідування використовують методи аналізу, синтезу. Завдання розслідування - захопити читача унікальною заплутаною ситуацією, а потім пояснити, що ж насправді криється за нею. Жанр журналістського розслідування передбачає всебічне і докладне дослідження мало вивченої, закритої або ретельно приховуваної теми, в процесі роботи над якою доводиться долати небажання певних структур надати інформацію, що цікавить журналіста.

· рецензія - жанр, у якому передбачається аналіз та оцінка сучасного художнього або наукового твору. Відповідно до виду мистецтва буває літературна, театральна, художня, музична рецензія, за глибиною осмислення явищ - анотаційна, аналітична, дискусійна, відкритий лист

· огляд - жанр, який передбачає аналітичний підхід до фактів, явищ, подій. Жанр огляду вимагає глибоких знань і вміння аналітично зіставляти факти.

3. Публіцистичні жанри (Це твори, в яких оперативно досліджуються та узагальнюються із соціальних позицій актуальні факти і явища з метою впливу на громадську думку. Публіцист використовує своєрідне поєднання логічно-абстрактного та конкретно-образного мислення, впливає на розум і почуття своїх читачів, формує їхні ідейні переконання)

· нарис - центральний жанр публіцистики, що передбачає оперативний відгук на суспільно важливу подію, розкриття образу цікавої особи, розповідь про побут, звичаї людей певного регіону. Нарис на відміну від художніх творів будується на фактичному матеріалі. Нариси бувають сюжетними й описовими. До сюжетних належать портретні та проблемні (перші - розповідають про цікаву людину, другі - аналізують суспільно важливу проблеми).

· замальовка - мала форма нарису, своєрідний начерк, етюд, що в яскравій, колоритній формі відображає конкретну і локальну за своїм значенням подію.

· есе - жанр, у якому вільно, не обов'язково вичерпно, але виразно індивідуально трактується певна подія, явище, проблема; досить відчутною є публіцистична суб'єктивність.

· памфлет - сатиричний жанр публіцистики різко викривального характеру, у якому сатира переростає в сарказм, цілковито заперечується предмет зображення. Для памфлету характерні такі риси, як злободенність, документалізм, обрання для викриття значного суспільного явища (важливої соціальної події, видатного державного або громадського діяча).

· фейлетон - це художньо-публіцистичний твір сатиричного характеру на злободенну тему. Відзначається гострим суспільно-політичним змістом, актуальністю, сатирико-гумористичною образністю, жвавим і дотепним викладом.

Анатолій Аграновський любив повторювати, що«публіцистика починається там, де є думка..., добре пише не той, хто добре пише, а той, хто добре думає...»

Рекомендована література

 1. Капелюшний А. О. Практичний посібник-довідник журналіста.
 2. Карась М. А. Послідовність кроків у написанні матеріалу (інтернет-ресурс лінк +)
 3. Прилюк Д. М. Теорія і практика журналістської журналістської творчості: Проблеми майстерності.
 4. Слободянюк Р. Д. Журналістська майстерність.
 5. Ученова В. В. Беседуя о журналистике.

 Композиція журналістських творів різних жанрів | ІДЕЙНИЙ РІВЕНЬ ХУДОЖНІЙ РІВЕНЬ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати